Proverboj: Vorto: En

En
45Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro
74Amiko en ĝojo kaj malĝojo
75Amiko en ĝojo kaj ploro
100Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano
124Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis
183Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas
199Brava homo en sia domo
209Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo
254Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio
252Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj
279Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
365Disputu komencevi ne malpacos en fino
386Droni en detaloj
394Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kamenoneniam vivas sen reciproka malbeno
401 en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
418 plej ruza vulpo en kaptilon falas
432Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
450El flamo sin eltiris, en fajron eniris
470El sama tero devenas, saman sukon entenas
474En abelujon ne blovu
475En akvo malklara oni fiŝkaptas facile
476En amaso morto estas pli gaja
477En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas
478En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis
481En bona horo!
482En bona ordo tra la pordo!
483En buŝo Biblio, en koro malpio
484En ĉeesto amata, en forest' insultata
485En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo
486En ĉiu angulo alia postulo
487En ĉiu brusto estas sia gusto
488En ĉiu kranio estas sia opinio
489En ĉiu kranio regas aparta opinio
490En ĉiu malbono estas iom da bono
491En ĉiu objekto troviĝas difekto
492En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo
493En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
494En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu
496En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas
497En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon
495En fremdan vazon ne ŝovu la nazon
498En infano vidiĝas, kia homo fariĝos
499En infero loĝante, kun diabloj ne disputu
500En juneco logas, en maljuneco tedas
501En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas
502En kompanio morto faciliĝas
503En la bona malnova tempo
505En la propra sia domo ĉiu estas granda homo
506En la tago de la sankta Neniamo
507En la triĵaŭda semajno
504En landoj transmaraj estas oraj arbaroj
508En luma tago
509En malfacila horo groŝ' estas valoro
510En malsata familio mankas harmonio
511En mizero saĝulo estas malsaĝa
512En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo
514En plej alta mizero al Dio esperu
517En propra angulo ĉiu estas fortulo
518En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos
519En sia afero ĉiu juĝu libere
520En sia angulo li estas bravulo
521En sia dometo li estas atleto
522En sia korto ĉiu kok' estas forta
525En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo
526En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero
527En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj
528En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo
479Enbati al si en la kapon
480Enbatiĝi
513Enpakiĝu kaj foriĝu
515Enpremi en la teron
516Enpremi iun en funelon
523Enskribu en vian memoron
524Enspezo postulas elspezon
536Estas tubero en la afero
537Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo
538Esti bone enskribita ĉe iu
539Esti en granda embaraso
540Esti en Romo kaj ne vidi la Papon
541Esti en sia elemento
542Esti en situacio sen eliro
550Estu saĝa homo en via propra domo
598Fiŝo pli granda malgrandan englutas
608Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis
619Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo
620Formeti en arĥivon
622Formeti la aferon en la keston de forgeso
645Fungon englutis!
650Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto
656Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco
659Granda frakaso en malgranda glaso
681Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo
682Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero
690Ĝi estas por mi makulo en la okulo
693Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
698Ĝi jam staras al mi en la gorĝo
703Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo
711Havi iom da vaporo en la kapo
718Havi vinagron en la mieno
748Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo
749Ili vivas per unu animo en du korpoj
771Iri for en bona hor'
801Ĵeti bastonon en la radon
803Ĵeti polvon en la okulojn
819Kara estas dono en minuto de bezono
825Kastel' en aeromalsato sur tero
847Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu
905Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas
906Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas
907Kio en la kapo, tio sur la lango
978Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere
994Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson
1101Kiu sin enjungis, devas tiri
1163Konstrui kastelojn en aero
1213Kun la peko en mano
1219Kuraĝa homo en sia domo
1224Kurbadi kiel diablo en akvo benita
1262La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero
1272La plej danĝera homomalbona in' en domo
1323Li estas bravulo en sia angulo
1324Li estas en acida humoro
1325Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj
1341Li havas ankoraŭ printempon en kapo
1345Li havas en la cerbo tro multe da herbo
1349Li havas muŝon en la kapo
1353Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo
1355Li havas truon en la manplato
1366Li minacas per fingro en la poŝo
1369Li ne enlasas puŝon en sian buŝon
1388Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj
1393Li trafis el sub pluvo en riveron
1397Li vivas en ĝuo kaj bruo
1398Li vivas sur la tero kiel en infero
1399Li vorton en la poŝo ne serĉas
1308Lia animo forkuris en la pinton de la piedo
1401Loĝi en la fino de la mondo
1412Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas
1421Malaperis kiel ŝtono en maron
1448Malnova afero en nova livero
1471Malsaĝulo en foiro estas bona akiro
1478Malsaĝulon oni batas en la preĝejo
1491Mankas klapo en lia kapo
1503Mastro en vojoservantoj en ĝojo
1509Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro
1536Mi ne povas kapti en ĝi la sencon
1524Mielo sur lango, kaj glacio en koro
1534Minaci per pugno en la poŝo
1578Multe en kapo, sed nenio en poŝo
1629Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco
1646Ne en ĉiu afero estu severa
1647Ne en unu tago elkreskis Kartago
1666Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro
1683Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron
1685Ne kotas besto en sia nesto
1689Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos
1724Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo
1729Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron
1742Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon
1743Ne ŝovu nazon en fremdan vazon
1679Nek eniro, nek eliro
1716Neniu estas profeto en sia urbeto
1782Notu en la kamentubo
1786Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo
1797Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava
1830Oni metis makulon en mian kalkulon
1855Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto
1864Paroli dolĉe en la orelon
1932Plej granda potenco kuŝas en la komenco
1950Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
1985Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
2013Pluvo en Aprilopor la tero utilo
2112Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri
2132Rano en palaco sopiras pri marĉo
2149Ricevi muŝon en la cerbon
2157Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo
2215Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo
2224Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas
2259Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo
2303Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos
2309Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj
2236Seka panpeco, sed en libereco
2275Sen mono en urbon ne iru
2277Sen ordo en afero ne ekzistas prospero
2317Sidi en amaso da embaraso
2318Sidi en laboroj ĝis super la oreloj
2339Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras
2348Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta
2349Staras la morto jam en la korto
2351Stari per unu piedo en la tombo
2369Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro
2383Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estas
2384Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos
2385Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos
2404Ŝuti polvon en la okulojn
2413Taksi la sanon ni lernas en malsano
2424Teni la okulojn en streĉo
2425Teni sian langon en la buŝo
2437Tolaĵon malpuran lavu en la domo
2454Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras
2443Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon
2444Trafi per la vizaĝo en koton
2451Tranĉi rekte en la karnon
2466Tro da enspezo ne estas tro da pezo
2486Troviĝas bonaj homoj en la mondo
2525Valoras ne la vesto, valoras la enesto
2547Vera opinio montriĝas en ebrio
2580Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
2564Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj
2581Vivi de estontaj enspezoj
2584Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro
2588Vivi kiel kuko en butero
2589Vivi kun iu en fido kaj konfido
2590Vivi kun iu en intima amikeco
2617Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento
2629Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian
vidu