Proverboj: Vorto: Por

Por
97Ankaŭ por diablo tondro ekzistas
161Bela celo por fabelo
163Bela paro por altaro
186Bona puno por malbona peno
228Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero
265Ĉiu por si mem estas la plej kara
266Ĉiu por si, por ĉiuj Di'
292De kiu la kulpo, por tiu la puno
336Dio al vi donis, por ke vi povu doni
340Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon
376Doni ovon, por ricevi bovon
419 por plej terura tago venas vespero
420 por pomo putranta troviĝas amanto
444Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu
552Fabeloj por infanoj
562Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon
587Fianĉiĝispor ĉiam ligiĝis
610Fordoni anseron, por ricevi paseron
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
647Gardu kandelon por la nokto
689Ĝi estas por mi ĥina scienco
690Ĝi estas por mi makulo en la okulo
691Ĝi estas por mi volapukaĵo
692Ĝi estu por vi al sano!
693Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
744Hundo bonrasa estas bona por ĉaso
750Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro
809Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio
908Kio estas bona por vi, estas bona por mi
952Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio
953Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro
939Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam ni ĝin perdis, ni ploras
1082Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
1069Kiun favoras la sorto, por tiu koko estas ovoporta
1273La "por" kaj la "kontraŭ"
1260La lumo por vero ofte estas danĝero
1300Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe
1304Lernu juna, por esti saĝa maljuna
1344Li havas dentojn ne por parado
1363Li mem estas patrono por sia persono
1389Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
1391Li taŭgas nek por studo, nek por ludo
1429Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango
1587Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo
1700Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto
1723Ne por lupo estas supo
1746Ne taŭgas du ursoj por unu nesto
1747Ne taŭgas la vero por komerca afero
1687Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo
1688Nek por baki, nek por haki
1814Oni batas la oron, por provi ĝian valoron
1817Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo
1819Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo
1843Ordo estas beno por ĉiu entrepreno
1851Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj
1853Pagi por fremda festeno
1854Pagi sen partopreno por fremda festeno
1856Pagos lupo por la ŝafo
1934Plej kruela estas redono por farita bono
2013Pluvo en Aprilopor la tero utilo
2016Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima
2017Por amiko komplezo neniam estas tro peza
2018Por ĉiu ago venas la tempo de pago
2019Por ĉiu ago venos tempo de pago
2020Por ĉiu faro estas horo
2021Por ĉiu plezuro devas esti mezuro
2022Por ebriulo ne ekzistas danĝero
2023Por fremda koro ne ekzistas esploro
2024Por gasto ne petita mankas kulero
2025Por glate mensogi, oni spriton bezonas
2026Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas
2027Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
2028Por kapti ezokon, bongustigu la hokon
2029Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo
2030Por li la muso ne estas sen felo
2031Por longa malsano kurac' estas vana
2032Por malfrua gasto restas nur osto
2033Por malsaĝulo bastonopor saĝulo leciono
2034Por malsanulo forto, por kokido la morto
2035Por mia mono mi ankaŭ estas barono
2036Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
2037Por nenio oni faras nenion
2038Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas
2039Por parolo delira ne ekzistas rediro
2040Por patrino ne ekzistas infano malbela
2041Por Paŭlo sperto, por Petro averto
2042Por peko senkonscia puno nenia
2043Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu
2044Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera
2045Por regna speso ne ekzistas forgeso
2046Por riĉulo fastopor malriĉulo festo
2047Por saĝulo sufiĉas aludo
2048Por sia oro ĉiu estas sinjoro
2049Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno
2051Por ŝafo tondita Dio venton moderigas
2050Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston
2052Por unufesteno, por aliaĉagreno
2053Por vendisto mensogo estas necesa apogo
2054Por via bono vin regalas bastono
2055Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela
2104Proksima kubuto, sed ne por la buŝo
2116Propra opinio ne estas leĝo por alia
2145Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti
2151Ricevos vulpo por sia kulpo
2352Stari por iu kiel muro kaj turo
2375Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon
2474Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo
2480Tro rapida edziĝoporĉiama kateniĝo
2464Troa petolo estas danĝera por la kolo
2504Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon
vidu