Proverboj: Vorto: Don/i

Don/i
26Al feliĉulo koko donas ovojn
39Al kokino la ovo lecionojn ne donu
56Al porko Dio kornojn ne donas
197Bovo prenita, koko donita kaj — kvita
225Ĉia dono estas bono
336Dio al vi donis, por ke vi povu doni
338Dio donis buŝon, Dio donos manĝon
340Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon
341Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis
342Dio donis oficon, Dio donas kapablon
343Dio donis oficon, Dio donas prudenton
344Dio donis tagon, Dio donos manĝon
339Dio donis, Dio prenis
371Donado de almozoj neniam malriĉigas
372Doni al iu la baton de morto
373Doni la finofaran baton
374Doni la tonon
375Doni lecionon de moroj
376Doni ovon, por ricevi bovon
377Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
378Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
384Dronanto domon proponas, savito brikon ne donas
417 plej nigra bovino donas lakton nur blankan
533Espero panon ne donas
575Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas
610Fordoni anseron, por ricevi paseron
638Fremdan dorson bastoniankaŭ sian doni
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
658Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas
707Hakado de ligno donas lignerojn
737Honoro ne donas, kion stomako bezonas
789Ju pli da donoj, des pli da amikoj
796Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas
819Kara estas dono en minuto de bezono
821Karakteron al kanto donas la tono
899Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas
902Kio al unu donas forton, al alia donas morton
928Kion Dio ne donis, perforte ne postulu
929Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu
931Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas
940Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas
986Kiu donas rapide, donas duoble
987Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon
1023Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas
1038Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
1077Kiu panon donas, malsaton ne konas
1089Kiu resonis, tiu sin donis
1137Kolero pravecon ne donas
1160Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas
1238Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton
1319Li donas peceton da pano kaj bategon per mano
1389Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
1482Malsanan demandu, al sana donu
1485Malsato donas spriton
1508Melku bovon senfine, li lakton ne donos
1516Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas
1627Ne donu kaj ne boju
1636Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono
1726Ne prenis pastro la dononrekaŝu sako la monon
1712Nenia peno nek provo donos lakton de bovo
1779Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas
1834Oni prenas avide, oni redonas malrapide
1835Oni prenas per manoj, redonas per piedoj
1890Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono
1934Plej kruela estas redono por farita bono
1966Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
1991Pli feliĉa estas donanto ol prenanto
2147Rezonado kaj filozofado panon ne donas
2216Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos
2221Se Dio ordonos, ŝton' lakton donos
2252Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas
2300Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron
2326Silentu donante, parolu ricevante
2340Sorto donas favoron, sorto donas doloron
2359Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu
2375Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon
2503Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas
2499Unueco donas fortecon
2557Vi amas preni, amu redoni
2619Vorto donita estas kiel leĝo