Proverboj: Vorto: Si

Si
20Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara
54Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena
104Antaŭ ĉio zorgu oficonplezuro atendos sian vicon
129Atingi la vesperon de sia vivo
171Birdo kantas laŭ sia beko
199Brava homo en sia domo
202Bruligi al si la lipharojn
230Ĉio havas sian "sed" kaj "se"
233Ĉio sia estas plej ĉarma
232Ĉion rigardi tra sia persona vitro
257Ĉiu "li" havas sian "ŝi"
273Ĉiu "tial" havas sian "kial"
239Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton
240Ĉiu angulo kun sia sanktulo
241Ĉiu barono havas sian kapricon
242Ĉiu besto zorgas pri sia nesto
245Ĉiu familio havas sian kriplulon
246Ĉiu havas sian guston
247Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron
248Ĉiu havas sian propran guston
249Ĉiu havas sian ŝarĝon
250Ĉiu havas sian vermon
254Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio
256Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton
259Ĉiu mano al si altiras
261Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo
262Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon
264Ĉiu persono kun sia bezono
265Ĉiu por si mem estas la plej kara
266Ĉiu por si, por ĉiuj Di'
269Ĉiu sezono kun sia bono
272Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron
274Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento
275Ĉiu vulpo sian voston laŭdas
306Demeti de si la antikvan Adamon
379Dorloti serpenton sur sia brusto
472Elverŝi sur iun sian koleron
487En ĉiu brusto estas sia gusto
488En ĉiu kranio estas sia opinio
505En la propra sia domo ĉiu estas granda homo
519En sia afero ĉiu juĝu libere
520En sia angulo li estas bravulo
521En sia dometo li estas atleto
522En sia korto ĉiu kok' estas forta
479Enbati al si en la kapon
541Esti en sia elemento
547Esti sub la ŝuo (de sia edzino)
624Forsavis sian korpon kaj animon
638Fremdan dorson bastoniankaŭ sian doni
770Iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro
798Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas
975Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
1006Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon
1048Kiu multe babilas, al si mem malutilas
1082Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
1091Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon
1098Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon
1099Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas
1100Kiu sian langon katenas, Dio lin benas
1104Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas
1154Koniĝas majstro laŭ sia verko
1165Konsumi sian antaŭan grason
1166Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo
1198Kovri la buŝon de sia konscienco
1214Kun sia tuta domo kaj havo
1215Kun sia tuta posedo kaj heredo
1219Kuraĝa homo en sia domo
1226Kuri de sia propra korpo
1316Li bruligis al si la lipharojn
1323Li estas bravulo en sia angulo
1330Li estas la portreto de sia patro
1331Li estas portreto de sia patro
1333Li estas sia propra mastrino
1336Li faris sian lastan translokiĝon
1338Li forpelis siajn piedojn
1354Li havas siajn kapricojn
1363Li mem estas patrono por sia persono
1369Li ne enlasas puŝon en sian buŝon
1372Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn
1396Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo
1311Liaj dentoj povas forgesi sian metion
1447Malkovri antaŭ iu sian koron
1468Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas
1492Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon
1518Mezuri laŭ sia metro
1557Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras
1562Montradi al si reciproke la dentojn
1587Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo
1685Ne kotas besto en sia nesto
1716Neniu estas profeto en sia urbeto
1831Oni ne pagas per gloro al sia tajloro
2048Por sia oro ĉiu estas sinjoro
2064Post la falo oni fariĝas singarda
2150Ricevis bandito laŭ sia merito
2151Ricevos vulpo por sia kulpo
2197Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas
2215Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo
2302Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
2313Sia estas kara pli ol la najbara
2314Sia estas kara pli ol najbara
2315Sian sorton neniu evitos
2333Sin turni al la poŝo
2328Singardeman Dio gardas
2375Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon
2425Teni sian langon en la buŝo
2431Timi sian propran ombron
2457Treni sian vivon de mizero al mizero
2555Veturi sur sia paro da kruroj
vidu