Proverboj: Vorto: ~Ig/

~Ig/
53Almozoj ne malriĉigas
108Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
110Antaŭparolo liberigas de postparolo
117Aranĝite, ordigite
187Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas
183Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas
202Bruligi al si la lipharojn
252Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj
304Demando ne kostas, demando ne devigas
352Dion kolerigis, homojn ridigis
364Disputo kredigas, sed ne certigas
371Donado de almozoj neniam malriĉigas
381Doto koron ne varmigas
415 plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
426Edzigu filon, kiam vi volasedzinigu filinon, kiam vi povas
441Ekzameni ne devigas preni
493En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
576Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas
594Finita kaj glatigita
2631Forigu lin!
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
755Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado
808Kalumniante konstante, oni anĝelon nigrigas
975Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
1034Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn
1093Kiu rompis la glason, ordigu la kason
1118Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas
1155Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas
1168Kontentigi ĉiujn anĝelo ne povas
1169Kontentigi la katon kaj kune la raton
1205Kuiriston vaporo satigas
1240Laboro fortigas, ripozo putrigas
1244Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas
1298Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas
1316Li bruligis al si la lipharojn
1386Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron
1402Longa dormado ŝuldojn kreskigas
1429Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango
1463Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado
1475Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas
1486Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas
1488Malsato plej bone gustigas la manĝon
1498Marĉandado aĉeti ne devigas
1499Marĉando aĉeti ne devigas
1515Metio lacigas, metio vivigas
1531Mi lin liberigis, li min saĝigis
1535Minacoj ne mortigas
1546Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas
1599Ne beligas loko homon, sed homo la lokon
1650Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
1701Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj
1601Nebuligi al iu la okulojn
1602Nebuligi la okulojn
1737Nesciado de leĝo neniun pravigas
1777Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas
1772Nigran kornikon sapo ne blankigos
1819Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo
1842Ordigi al iu la kapon
1943Plendoj stomakon ne plenigas
1965Pli bone estas enviigi, ol kompatigi
2027Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
2028Por kapti ezokon, bongustigu la hokon
2036Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
2043Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu
2051Por ŝafo tondita Dio venton moderigas
2109Promeso ne satigas
2157Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo
2160Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas
2165Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri
2189Sakon kun truo vi neniam plenigos
2198Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta
2218Se devigas neceso, faru kun kareso
2272Senlanigu, sed ne senfeligu
2273Senlanigu, sed ne senhaŭtigu
2279Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon
2343Sperto saĝon akrigas
2433Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan
2438Tondro kampulon memorigas pri Dio
2477Tro multe da salo malbonigas la manĝon
2483Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas
2506Unu guto plenigas la glason
2507Unu hako kverkon ne faligas
2516Unu sola guto la glason plenigas
2552Vespero lacigas, mateno freŝigas
2562Vi min manĝigos, mi vin trinkigos
2580Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
2621Vortoj sakon ne plenigas
vidu