Proverboj: Vorto: Facil/a

Facil/a
192Bonfaron oni facile forgesas
255Ĉiu komenco estas malfacila
452El fremda poŝo oni pagas facile
475En akvo malklara oni fiŝkaptas facile
502En kompanio morto faciliĝas
509En malfacila horo groŝ' estas valoro
553Facile estas danci, se la feliĉo kantas
584Fendita ligno facile ekbrulas
700Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila
997Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas
1012Kiu iras trankvile, iras facile
1026Kiu kuraĝe aliras, facile akiras
1123Kiu vivas trankvile, vivas facile
1144Komenco Aprilatrompo facila
1172Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo
1202Kritiki estas facile, fari malfacile
1339Ligno fendita facile flamiĝas
1419Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila
1564Montroj kaj konsiloj estas facilaj
1764Nevo de papo facile fariĝas kardinalo
1770Ni facile forgesas, kio nin ne interesas
1913Per vorto ĝentila ĉio estas facila
1931Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso
1983Pli facile estas eviti ol spiti
1984Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
1985Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
1987Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
1988Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon
1989Pli facile estas regi ol agi
1990Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri
2238Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero
2391Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile
2509Unu kapo facile trovas apogon
2601Vivon travivi estas art' malfacila