Proverboj: Vorto: Ĝi

Ĝi
7Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras
16Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto
64Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas
108Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
172Birdo petolas, kiom ĝi volas
175Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj
204Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos
340Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon
380Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus
407 kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
411 muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas
423 ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
424 ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
554Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras
597Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras
605Fleksu arbon dum ĝia juneco
616Forĝu feron dum ĝi estas varmega
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
673Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras
677Ĝi ne tuŝas lian orelon
678Ĝi estas akvo al lia muelilo
679Ĝi estas al li tre bonvena
680Ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento
681Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo
682Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero
683Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo
684Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo
685Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco
686Ĝi estas mustardo post la manĝo
687Ĝi estas nek lakto, nek selakto
688Ĝi estas nek viando, nek fiŝo
689Ĝi estas por mi ĥina scienco
690Ĝi estas por mi makulo en la okulo
691Ĝi estas por mi volapukaĵo
692Ĝi estu por vi al sano!
693Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
694Ĝi glitas de li kiel pizo de muro
695Ĝi havas ankoraŭ signon de demando
696Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto
697Ĝi iris al li preter la buŝon
698Ĝi jam staras al mi en la gorĝo
699Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo
700Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila
703Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo
704Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron
701Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos
809Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio
856Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros
868Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras
890Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras
900Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos
923Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
939Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam ni ĝin perdis, ni ploras
940Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas
945Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras
975Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
1014Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas
1015Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu
1076Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas
1104Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas
1130Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone
1140Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj
1166Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo
1206Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras
1223Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas
1261La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas
1265La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas
1245Laboro ne estas leporoĝi haltos, ne forsaltos
1270Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas
1295Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas
1296Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras
1400Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara
1404Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas
1435Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru gestonĝi tuj venas
1480Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos
1536Mi ne povas kapti en ĝi la sencon
1581Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas
1673Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero
1702Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo
1757Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1814Oni batas la oron, por provi ĝian valoron
1874Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas
1886Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro
2027Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
2124Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas
2186Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas
2197Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas
2200Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas
2204Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis
2210Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio
2213Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas
2223Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo
2234Se kalumnio pasas, ĝi ĉiam ion lasas
2235Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas
2244Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
2252Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas
2295Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas
2308Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos
2242Selante ĉevalon, oni ĝin karesas
2278Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon
2355Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo
2484Tro saltas la ratoĝin kaptas la kato
2576Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros
2580Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
2616Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas
vidu