Proverboj: Vorto: Pli

Pli
2Afabla vorto pli atingas ol forto
76Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara
77Amiko estas kara, sed vero pli kara
83Amo estas forta, sed mono pli forta
87Amo pli kora, disiĝo pli dolora
181Bona gloro pli valoras ol oro
296De la volo la ordono pli efikas ol bastono
312De pli da suko ne malboniĝas la kuko
432Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
447El du malbonoj pli malgrandan elektu
476En amaso morto estas pli gaja
598Fiŝo pli granda malgrandan englutas
628Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa
762Interkonsento estas pli bona ol mono
775Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta
776Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj
781Ju homo pli fiera, des puno pli severa
783Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko
786Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo
787Ju pli da babilado, des pli da pekado
788Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo
789Ju pli da donoj, des pli da amikoj
790Ju pli da havo, des pli da pravo
791Ju pli da honoro, des pli da laboro
792Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto
793Ju pli frue, des pli certeju pli volonte, des pli lerte
794Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo
795Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro
796Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas
797Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj
798Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas
799Ju pli oni posedas, des pli oni avidas
800Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco
968Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan
1080Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas
1081Kiu pli frue venas, pli frue muelas
1121Kiu venis unue, muelas pli frue
1130Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone
1148Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
1167Kontenteco estas pli bona ol riĉeco
1170Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa
1208Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola
1351Li havas pli da mono ol da bezono
1352Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli
1353Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo
1433Malfeliĉo komuna estas malpli premanta
1455Malpli da havo, malpli da zorgoj
1456Malpli da posedo, malpli da tedo
1457Malpli esperu, pli konsideru
1715Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas
1808Okulo de mastro pli ol beno de pastro
1809Okuloj estas pli grandaj ol la ventro
1845Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero
1946Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
1947Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima
1948Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
1949Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa
1950Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
1951Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno
1952Pli bona estas io, ol nenio
1954Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu"
1955Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa
1956Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko
1957Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro
1958Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
1959Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo
1960Pli bona io ol nenio
1961Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero
1962Pli bona pano sen butero, ol kuko sen libero
1963Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco
1964Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro
1953Pli bona — estas malamiko de bona
1965Pli bone estas enviigi, ol kompatigi
1966Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
1967Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon
1968Pli bone estas sensale, ol tro sale
1969Pli bone estas ŝviti, ol tremi
1970Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi
1971Pli bone malfrue, ol neniam
1972Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi
1973Pli bone ne fari, ol erari
1974Pli bone ne sali, ol sali tro multe
1976Pli da bruo, ol da faro
1977Pli da havo, pli da klopodoj
1978Pli da infanoj, pli da beno
1979Pli da infanoj, pli da manoj
1980Pli da mono, pli da zorgo
1981Pli da okuloj, pli da certeco
1982Pli efike ol bato pelas malsato
1983Pli facile estas eviti ol spiti
1984Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
1985Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
1987Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
1988Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon
1989Pli facile estas regi ol agi
1990Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri
1991Pli feliĉa estas donanto ol prenanto
1992Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata
1993Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
1994Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo
1995Pli kara estas kap' al ĉapo
1996Pli kara estas kapo ol ĉapo
1997Pli kara kapo ol ĉapo
1998Pli kostas la sako, ol la tuta pako
1999Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro
2000Pli valoras faro nenia, ol faro malbona
2001Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento
2002Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo
2003Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito
2004Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto
2005Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
2006Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo
2007Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco
2008Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo
2009Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita
2010Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
1975Plibono estas malamiko de bono
2313Sia estas kara pli ol la najbara
2314Sia estas kara pli ol najbara
2327Simio al simio plaĉas pli ol ĉio
2361Suferinto pli valoras, ol lerninto
2371Sur lia nuko sidas pli ol peruko
2455Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro
2487Trovis malbonulo malbonulon pli grandan
2495Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj
2510Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas
2514Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj
2518Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj
2568Virina rideto pli kaptas ol reto
2573Virino kolera pli ol hundo danĝera
2614Volo kaj sento faras pli ol prudento
2617Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento
2628Zorgu pri vi, kaj nenion pli
vidu