Proverboj: Vorto: Se

Se
3Agrabla estas gasto, se ne longe li restas
64Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas
227Ĉio dependas de "se" kaj "kiam"
230Ĉio havas sian "sed" kaj "se"
349Dio ne perfidas, se homo lin fidas
380Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus
404 kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas
423 ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
424 ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
553Facile estas danci, se la feliĉo kantas
561Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas
1057Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve"
1162Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
1246La dorm' estas bona, se mankas la mono
1270Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas
1295Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas
1452Malplaĉas nenio, se taksas pasio
1745Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj
1715Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas
1829Oni maron admiras, se oni maron ne iras
2026Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas
2210Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio
2211Se amas Dio, prosperas ĉio
2212Se amiko petas, li neniam ripetas
2213Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas
2214Se brulas nenio, fumo ne iras
2215Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo
2216Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos
2217Se decidos la sorto, helpos nenia forto
2218Se devigas neceso, faru kun kareso
2219Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos
2220Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos
2221Se Dio ordonos, ŝton' lakton donos
2222Se edzino ordonas, domo ordon ne konas
2223Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo
2224Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas
2225Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu
2226Se forestas la suno, sufiĉas la luno
2227Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke
2228Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas
2229Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus
2230Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo
2231Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu
2232Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
2233Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias
2234Se kalumnio pasas, ĝi ĉiam ion lasas
2235Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas
2237Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas
2238Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero
2239Se la gasto estas amata, lia servanto ne restas malsata
2240Se la gasto meritas, lia hundo profitas
2241Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas
2243Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas
2244Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
2245Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas
2246Se lupo ekpentis, ŝafo atentu
2247Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas
2248Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas
2249Se mi faru riverencon, mi elektas potencon
2250Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon
2251Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius
2252Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas
2258Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen
2260Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa
2262Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro
2263Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto
2259Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo
2261Se neniu plendas, neniu defendas
2284Se okulo ne atentas, dorso eksentas
2285Se okulo ne vidas, koro ne avidas
2286Se okulo ne vidis, pagas la poŝo
2287Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston
2288Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos
2289Se peko trafas, bastono ekpafas
2295Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas
2296Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo
2297Se stomako doloras, kapo laboras
2298Se unu ne venis, dek ne atendas
2299Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas
2300Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron
2301Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos
2302Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
2303Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos
2304Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu
2305Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon
2306Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos
2307Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon
2308Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos
2309Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj
2310Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos
2311Se vi volas filinon, flatu la patrinon
2312Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn