Proverboj: Vorto: Eĉ

26Al feliĉulo koko donas ovojn
111Antaŭ tima okulo potenciĝas kulo
176Bojas hundo sen puno kontraŭ la suno
201Brogita sur akvon blovas
301De malbona ŝafo estas bona tufo
307De nehavanto reĝo nenion ricevos
319De ŝafo senlana lanero taŭgas
384Dronanto domon proponas, savito brikon ne donas
385Dronanto herbeton kaptas avide
397 bagatelo povas servi al celo
398 blinda kokino povas trovi grajnon
399 ĉe kokino troviĝas propra inklino
400 el sub la tero aperas la vero
401 en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
402 guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan
403 inter piuloj ne mankas pekuloj
404 kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas
405 kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
406 kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko
407 kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
408 malgranda muŝo ne estas sen buŝo
409 malsaĝulon sperto instruos
410 monstron admiras, kiu ame deliras
411 muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas
412 najtingalo ne estas sen galo
413 per dolĉa kuko vi min ne allogos
414 pinglo povas koron trapiki
415 plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
416 plej granda malbono al bono kondukas
417 plej nigra bovino donas lakton nur blankan
418 plej ruza vulpo en kaptilon falas
419 por plej terura tago venas vespero
420 por pomo putranta troviĝas amanto
421 signo ne restis, kie urbo estis
422 sur la suno troviĝas makuloj
423 ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
424 ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
425 vulpo plej ruza fine estas kaptata
476En amaso morto estas pli gaja
502En kompanio morto faciliĝas
509En malfacila horo groŝ' estas valoro
511En mizero saĝulo estas malsaĝa
646Gardatan ŝafon lupo timas
677Ĝi ne tuŝas lian orelon
745Hundo povas boji kontraŭ la reĝo
808Kalumniante konstante, oni anĝelon nigrigas
1000Kiu groŝon ne honoras, duongroŝon ne valoras
1069Kiun favoras la sorto, por tiu koko estas ovoporta
1159Konservas karbo la strukturon de l' arbo
1168Kontentigi ĉiujn anĝelo ne povas
1180Kontraŭ kalumnio ne povas batali Dio
1183Kontraŭ malfeliĉo ne defendas riĉo
1186Kontraŭ nehavo juĝo silentas
1190Kontraŭ tuta kohorto Herkulo estas malforta
1203Kriu raŭke, sed kanti ne ĉesu
1320Li el sablo vipojn tordas
1335Li faras princan promeson, sed ne havas speson
1362Li loĝas tie, kien birdo ne flugas
1375Li ne toleras muŝon sur la muro
1478Malsaĝulon oni batas en la preĝejo
1755Ne valoras la akiro la penon de l' deziro
1780Nokte monstro estas belulo
1815Oni batas, malkaresas, kaj plori ne permesas
1848Paca silento, ke ne blovas vento
1904Per mono silento fariĝas elokvento
2030Por li la muso ne estas sen felo
2121Pro vorta ludo li patron ne domaĝas
2132Rano en palaco sopiras pri marĉo
2221Se Dio ordonos, ŝton' lakton donos
2234Se kalumnio pasas, ĝi ĉiam ion lasas
2239Se la gasto estas amata, lia servanto ne restas malsata
2240Se la gasto meritas, lia hundo profitas
2289Se peko trafas, bastono ekpafas
2264Sen fajro ne brulas pajlo
2254Senĉesa guto ŝtonon traboras
2565Vi povas haki lignon sur lia kapo