Proverboj: Vorto: Oni

Oni
15Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras
24Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
43Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni
59Al promeso oni ne kredaskredu, kiu posedas
66Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas
142Azenon komunan oni batas plej multe
192Bonfaron oni facile forgesas
204Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos
231Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas
323De unu bovo oni du felojn ne deŝiras
324De unu bovo oni du felojn ne ŝiras
362Diron oni neas, skribo ne pereas
396Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
451El fremda ledo oni tranĉas larĝe
452El fremda poŝo oni pagas facile
454El kanto oni vortojn ne elĵetas
458El la mizero oni devas fari virton
459El la neceseco oni devas fari virton
475En akvo malklara oni fiŝkaptas facile
581Feliĉon oni ne heredas nek cedas
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
746Iafoje oni devas okulon fermeti
798Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas
799Ju pli oni posedas, des pli oni avidas
808Kalumniante konstante, oni anĝelon nigrigas
859Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas
880Kiel oni sternas, tiel oni dormas
882Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas
883Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas
881Kiel oni, tiel ĉe ni
917Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas
941Kion oni volas, tion oni povas
995Kiu frapas, al tiu oni malfermas
1088Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj
1160Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas
1265La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas
1290Laŭ la frukto oni arbon ekkonas
1427Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas
1478Malsaĝulon oni batas en la preĝejo
1612Ne ĉion oni devas severe ekzameni
1642Ne el ĉiu ligno oni faras violonon
1661Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas
1684Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos
1750Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1813Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo
1814Oni batas la oron, por provi ĝian valoron
1816Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon
1817Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo
1815Oni batas, malkaresas, kaj plori ne permesas
1818Oni bonon forgesos, malbonon memoras
1819Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo
1820Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
1821Oni elbatas kojnon per kojno
1822Oni estas riĉa neniam sufiĉe
1823Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis
1824Oni invitasvenu, oni donacasprenu
1825Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj
1826Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas
1827Oni lekas la manon, sed celas la panon
1828Oni lin konas, kiel blankan lupon
2634Oni lin konas, kiel makulharan hundon
2635Oni lin konas, kiel malbonan moneron
1829Oni maron admiras, se oni maron ne iras
1830Oni metis makulon en mian kalkulon
1831Oni ne pagas per gloro al sia tajloro
1832Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte
1833Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas
1834Oni prenas avide, oni redonas malrapide
1835Oni prenas per manoj, redonas per piedoj
1836Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
1837Oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj
1838Oni vivas ne kun mono, sed kun persono
1839Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni
1883Pekon serĉi oni ne bezonas
1912Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras
2025Por glate mensogi, oni spriton bezonas
2027Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
2036Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
2037Por nenio oni faras nenion
2064Post la falo oni fariĝas singarda
2084Pri gustoj oni disputi ne devas
2085Pri havo najbara oni estas malavara
2092Pri nenio oni povas ĵuri
2129Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo
2206Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas
2229Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus
2263Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto
2287Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston
2242Selante ĉevalon, oni ĝin karesas
2276Sen mono oni estas nulo, kun monosaĝulo
2257Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas
2256Senditon oni aŭskultas ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas
2291Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam
2341Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas
2390Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas
2503Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas
2520Urson al mielo oni ne tiras per orelo
2539Venkiton oni ne batas
vidu