Proverboj: Vorto: Kio

Kio
18Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas
106Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas
143Babilas, muelas, kion lango elpelas
235Ĉio taŭgas, kio venas
268Ĉiu provas, kion li povas
573Faru hodiaŭ, kion vi povasmorgaŭ vi eble okazon ne trovos
737Honoro ne donas, kion stomako bezonas
899Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas
901Kio al mi sonis, tion mi resonas
902Kio al unu donas forton, al alia donas morton
900Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos
903Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas
904Kio doloras, pri tio ni ploras
905Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas
906Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas
907Kio en la kapo, tio sur la lango
908Kio estas bona por vi, estas bona por mi
909Kio estas farita, estas sankciita
910Kio estas lernita, ne estas perdita
911Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis
912Kio fariĝis, jam ne refariĝos
913Kio iras el koro, venas al koro
914Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
915Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo
916Kio kostas malmulte, kostas plej kare
923Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
924Kio mia, tio bona
925Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas
927Kio multe kostas, multe valoras
949Kio pasis, ne revenos
950Kio pasis, nin forlasis
951Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas
952Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio
953Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro
954Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos
955Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite
928Kion Dio ne donis, perforte ne postulu
929Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu
930Kion fari?
931Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas
932Kion koro portas, vizaĝo raportas
933Kion koro sentas, lango prezentas
934Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas
935Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras
936Kion mi ne scias, tion mi ne envias
937Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas
938Kion mi povas, tion mi elŝovas
939Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam ni ĝin perdis, ni ploras
940Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas
941Kion oni volas, tion oni povas
942Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas
943Kion rajtas leono, ne rajtas azeno
944Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas
945Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras
946Kion vi ne perdis, tion ne serĉu
947Kion vi pripenas, tio al vi venas
948Kion vi semas, tion vi rikoltos
965Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi
967Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
1257La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo
1494Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra
1514Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas
1563Montras parolo, kion cerbo valoras
1609Ne ĉio batas, kio tondras
1613Ne ĉio utilas, kio brilas
1727Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ
1734Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio
1768Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio
1718Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos
1719Neniu vidas, kio lin insidas
1770Ni facile forgesas, kio nin ne interesas
1775Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas
1801Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas
1807Okulo avidas ĉion kion vidas
1899Per kio la veto?
2086Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
2087Pri kio estas la afero?
2181Saĝa scias, kion li dirasmalsaĝa diras, kion li scias
2244Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
2251Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius
2257Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas
2341Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas
2355Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo
2429Tien okuloj iras, kion la koro deziras
2556Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra
vidu