Proverboj: Vorto: Ol

Ol
2Afabla vorto pli atingas ol forto
181Bona gloro pli valoras ol oro
296De la volo la ordono pli efikas ol bastono
432Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
762Interkonsento estas pli bona ol mono
1148Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
1167Kontenteco estas pli bona ol riĉeco
1170Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa
1208Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola
1351Li havas pli da mono ol da bezono
1352Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli
1353Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo
1644Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran
1715Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas
1808Okulo de mastro pli ol beno de pastro
1809Okuloj estas pli grandaj ol la ventro
1845Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero
1946Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
1947Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima
1948Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
1949Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa
1950Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
1951Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno
1952Pli bona estas io, ol nenio
1954Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu"
1955Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa
1956Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko
1957Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro
1958Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
1959Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo
1960Pli bona io ol nenio
1961Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero
1962Pli bona pano sen butero, ol kuko sen libero
1963Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco
1964Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro
1965Pli bone estas enviigi, ol kompatigi
1966Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
1967Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon
1968Pli bone estas sensale, ol tro sale
1969Pli bone estas ŝviti, ol tremi
1970Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi
1971Pli bone malfrue, ol neniam
1972Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi
1973Pli bone ne fari, ol erari
1974Pli bone ne sali, ol sali tro multe
1976Pli da bruo, ol da faro
1982Pli efike ol bato pelas malsato
1983Pli facile estas eviti ol spiti
1984Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
1985Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
1987Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
1988Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon
1989Pli facile estas regi ol agi
1990Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri
1991Pli feliĉa estas donanto ol prenanto
1992Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata
1993Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
1994Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo
1996Pli kara estas kapo ol ĉapo
1997Pli kara kapo ol ĉapo
1998Pli kostas la sako, ol la tuta pako
1999Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro
2000Pli valoras faro nenia, ol faro malbona
2001Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento
2002Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo
2003Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito
2004Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto
2005Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
2006Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo
2007Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco
2008Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo
2009Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita
2010Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
2313Sia estas kara pli ol la najbara
2314Sia estas kara pli ol najbara
2327Simio al simio plaĉas pli ol ĉio
2361Suferinto pli valoras, ol lerninto
2371Sur lia nuko sidas pli ol peruko
2495Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj
2510Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas
2518Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj
2568Virina rideto pli kaptas ol reto
2573Virino kolera pli ol hundo danĝera
2614Volo kaj sento faras pli ol prudento
2617Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento