Proverboj: Vorto: Vol/i

Vol/i
106Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas
172Birdo petolas, kiom ĝi volas
296De la volo la ordono pli efikas ol bastono
426Edzigu filon, kiam vi volasedzinigu filinon, kiam vi povas
603Fiŝo volas naĝi
667Granda parolo, sed malgranda volo
793Ju pli frue, des pli certeju pli volonte, des pli lerte
777Jugo propravola ne estas malmola
922Kiom da koroj, tiom da voloj
941Kion oni volas, tion oni povas
979Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
1125Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas
1126Kiu volas mensogi, devas bone memori
1127Kiu volas panon, ne dorlotu la manon
1192Kontraŭ volo de Dio helpos nenio
1268Lang' estas mola kaj laŭvole petola
1514Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas
1537Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton
1538Mi ne volas tion ĉi scii
1730Ne rapidu insulti, volu aŭskulti
1763Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1767Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno
1603Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola
1826Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas
2082Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas
2119Propra volo ordonon superas
2203Sata stomako ne lernas volonte
2220Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos
2311Se vi volas filinon, flatu la patrinon
2610Volanta kruro ne laciĝas de kuro
2611Vole-nevole
2612Voli ne voli neniu malpermesas
2613Volo kaj deziro leĝojn ne konas
2614Volo kaj sento faras pli ol prudento
2615Volu-ne-voluelekto ne ekzistas
2616Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas
vidu