Proverboj: Vorto: ~In/

~In/
39Al kokino la ovo lecionojn ne donu
91Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore
156Bato de patrino ne longe doloras
211Cindrulino
394Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kamenoneniam vivas sen reciproka malbeno
398 blinda kokino povas trovi grajnon
399 ĉe kokino troviĝas propra inklino
404 kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas
417 plej nigra bovino donas lakton nur blankan
426Edzigu filon, kiam vi volasedzinigu filinon, kiam vi povas
431Edzin' admirataedzo malsata
432Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
433Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas
435Edzo kaj edzino estas nur unu
434Edzo kaj edzinoĉiela difino
448Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino
449Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno
547Esti sub la ŝuo (de sia edzino)
721Hejma dometo estas kiel patrineto
754Infano ne krias, patrino ne scias
760Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela
815Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino
862Kia patrino, tia filino
844Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝas
845Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis
870Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas
895Kie regas virino, malbona estas la fino
969Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem
1255La lango de virino estas ŝia glavo
1272La plej danĝera homomalbona in' en domo
1276Larmo virina baldaŭ sekiĝas
1333Li estas sia propra mastrino
1425Malbona virino diablon superas
1587Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo
1640Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino
1725Ne prediku knabino al via patrino
1728Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj
1740Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco
1750Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon
1754Ne valoras bofilo, kiam mortis filino
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1837Oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj
1847Ovo kokinon ne instruas
1906Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu
1895Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido
1999Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro
2010Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
2040Por patrino ne ekzistas infano malbela
2144Resti maljuna knabino
2172Rol' de virinobona mastrino
2222Se edzino ordonas, domo ordon ne konas
2311Se vi volas filinon, flatu la patrinon
2270Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj
2279Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon
2329Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras
2521Urson evitu, duonpatrinon ne incitu
2577Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino
2566Virina lango buĉas sen sango
2567Virina ploro sen valoro
2568Virina rideto pli kaptas ol reto
2569Virino batas per langoaperas vundo plej sanga
2570Virino bonorda estas muta kaj surda
2571Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis
2572Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan
2573Virino kolera pli ol hundo danĝera
2574Virino scias, tuta mondo scias
2575Virta virino straton ne konas
vidu