Proverboj: Vorto: Vi

Vi
65Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo
66Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas
34Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu
89Amu Antonon, sed gardu vian monon
101Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros
106Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas
157Batu malbonulon, li vin flatoskisu, li vin batos
263Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu
331Deziru sincere, vi atingos libere
336Dio al vi donis, por ke vi povu doni
365Disputu komencevi ne malpacos en fino
383Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn
393Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos
411 muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas
413 per dolĉa kuko vi min ne allogos
423 ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
426Edzigu filon, kiam vi volasedzinigu filinon, kiam vi povas
440Ekster via ofico estas ekster via vico
518En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos
528En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo
523Enskribu en vian memoron
550Estu saĝa homo en via propra domo
551Estu sinjoro de via vorto
571Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
573Faru hodiaŭ, kion vi povasmorgaŭ vi eble okazon ne trovos
574Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron
599Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo
623Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
649Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj
692Ĝi estu por vi al sano!
723Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi
726Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos
796Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas
826Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos
835Kia estas via laboro, tia estas via valoro
859Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas
856Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros
877Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu
882Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas
883Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas
891Kien vi vin turnos, ĉie malbone
908Kio estas bona por vi, estas bona por mi
918Kiom ajn vi penos, nenio elvenos
946Kion vi ne perdis, tion ne serĉu
947Kion vi pripenas, tio al vi venas
948Kion vi semas, tion vi rikoltos
1207Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien
1210Kun kiu vi festas, tia vi estas
1211Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas
1296Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras
1305Lernu junavi scios maljuna
1514Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas
1644Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran
1650Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
1669Ne iru al fremda anaro kun via regularo
1684Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos
1689Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos
1696Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj
1703Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via
1725Ne prediku knabino al via patrino
1727Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ
1729Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron
1734Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio
1763Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas
1768Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio
1940Plena sako ĉiun mastron al vi klinos
1945Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
2054Por via bono vin regalas bastono
2082Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas
2086Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
2146Restu tajloro ĉe via laboro
2189Sakon kun truo vi neniam plenigos
2219Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos
2243Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas
2300Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron
2301Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos
2302Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
2303Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos
2304Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu
2305Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon
2306Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos
2307Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon
2308Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos
2309Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj
2310Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos
2311Se vi volas filinon, flatu la patrinon
2268Senkonscie vi agis, konscie vi pagos
2385Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos
2387Ŝparu groŝonvi havos plenan poŝon
2388Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone
2430Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros
2527Vane vi tentas, mi ne konsentos
2557Vi amas preni, amu redoni
2562Vi min manĝigos, mi vin trinkigos
2563Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu
2565Vi povas haki lignon sur lia kapo
2576Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros
2577Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino
2580Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
2556Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra
2558Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu
2564Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj
2628Zorgu pri vi, kaj nenion pli
2629Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian
2630Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian
vidu