Proverboj: Vorto: Mi

Mi
76Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara
126Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo
196Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis
279Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
369Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu
413 per dolĉa kuko vi min ne allogos
571Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
648Gardu min Dio kontraŭ amikoj, kontraŭ malamikoj mi gardos min mem
689Ĝi estas por mi ĥina scienco
690Ĝi estas por mi makulo en la okulo
691Ĝi estas por mi volapukaĵo
693Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
698Ĝi jam staras al mi en la gorĝo
723Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi
767Inter miaj muroj estu miaj plezuroj
782Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo
886Kie mi disponas, tie mi ordonas
888Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas
896Kies gasto mi estas, ties feston mi festas
901Kio al mi sonis, tion mi resonas
908Kio estas bona por vi, estas bona por mi
924Kio mia, tio bona
925Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas
935Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras
936Kion mi ne scias, tion mi ne envias
937Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas
938Kion mi povas, tion mi elŝovas
1010Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas
1038Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
1332Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato
1356Li havis viandon, mi havis nur ostonli havis la ĝuon, mi pagis la koston
1522Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas
1523Mi blinde pafos, eble trafos
1526Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis
1527Mi havas pri tio nek scion nek supozon
1528Mi hejme sidis, nenion vidis
1529Mi konas miajn homojn
1530Mi lavas al mi la manojn
1531Mi lin liberigis, li min saĝigis
1536Mi ne povas kapti en ĝi la sencon
1537Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton
1538Mi ne volas tion ĉi scii
1540Mi panon ne esperis, subite kuko aperis
1519Mia langomia malamiko
1521Mia loĝejo estas mia reĝejo
1520Mia loĝejomia reĝejo
1539Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere
1702Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo
1788Nun finiĝas mia klereco
1830Oni metis makulon en mian kalkulon
2035Por mia mono mi ankaŭ estas barono
2067Post mia malapero renversiĝu la tero
2112Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri
2249Se mi faru riverencon, mi elektas potencon
2250Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon
2251Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius
2258Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen
2260Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa
2527Vane vi tentas, mi ne konsentos
2535Venis fino al mia latino
2536Venis mizerohelpu min, frato; pasis mizerofor, malamato
2562Vi min manĝigos, mi vin trinkigos
2563Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu
vidu