Proverboj: Vorto: Sed

Sed
7Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras
22Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu
67Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
76Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara
77Amiko estas kara, sed vero pli kara
80Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu
83Amo estas forta, sed mono pli forta
89Amu Antonon, sed gardu vian monon
91Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore
92Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras
146Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis
147Barbo potenca, sed kapo sensenca
164Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo
166Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo
169Belecon taksas ne okulo sed koro
178Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu
179Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo
189Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis
190Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu
200Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo
219Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis
226Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme
230Ĉio havas sian "sed" kaj "se"
263Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu
279Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
329Deziro tre granda, sed mankas la forto
341Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis
347Dio longe paciencas, sed severe rekompencas
348Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas
351Dion fidu, sed senfare ne sidu
364Disputo kredigas, sed ne certigas
366Disputu pri ĉio, sed sen garantio
383Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn
390Du manoj faras ĉion, sed unu nenion
442Ekzemplo proponas, sed ne ordonas
456El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras
512En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo
537Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo
559Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas
583Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas
597Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras
608Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
657Granda doto kaj oro, sed mankas la koro
658Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas
661Granda kranio, sed interne nenio
667Granda parolo, sed malgranda volo
673Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras
674Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru
705Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu
708Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo
719Havu poton malgrandan, sed mem estu granda
755Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado
782Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo
812Kapo majesta, sed cerbo modesta
1056Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
1130Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone
1133Koko krias fiere, sed ne danĝere
1152Konfidu, sed vidu
1160Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas
1187Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu
1188Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu
1199Kresko mamuta, sed saĝo liliputa
1203Kriu raŭke, sed kanti ne ĉesu
1206Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras
1216Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu
1223Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas
1277La sama afero, sed kun la kapo al tero
1244Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas
1269Lango miela, sed koro kruela
1286Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro
1287Laŭdu la maron, sed restu sur tero
1300Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe
1301Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon
1335Li faras princan promeson, sed ne havas speson
1380Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo
1409Luksa la vesto, sed malplena la poŝo
1412Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas
1415Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn
1429Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango
1440Malgranda aspekte, sed granda intelekte
1441Malgranda birdeto, sed akra ungeto
1444Malgranda pezo, sed granda prezo
1446Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj
1463Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado
1514Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas
1572Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto
1574Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj
1575Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
1577Multe da sprito, sed neniom da profito
1578Multe en kapo, sed nenio en poŝo
1579Multe entreprenis, sed ne multe eltenis
1581Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas
1597Ne bela estas amata, sed amata estas bela
1598Ne bela estas kara, sed kara estas bela
1599Ne beligas loko homon, sed homo la lokon
1672Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto
1677Ne karesu per mano, sed karesu per pano
1694Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito
1701Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj
1753Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras
1759Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas
1766Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
1714Neniom da oro, sed bona gloro
1769Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate
1781Nomo egala, sed esenco mala
1789Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo
1816Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon
1826Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas
1827Oni lekas la manon, sed celas la panon
1833Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas
1836Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
1838Oni vivas ne kun mono, sed kun persono
1839Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni
1867Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo
1917Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu
1920Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu
1938Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno
1993Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
2077Preĝejo proksima, sed Dio malproksima
2078Preĝon faru, sed farunon preparu
2099Profiton celu, sed aliajn ne pelu
2104Proksima kubuto, sed ne por la buŝo
2133Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj
2139Reĝo donacis, sed polico minacas
2153Riĉa preparo, sed povo avara
2157Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo
2183Saĝo abunda, sed ne profunda
2185Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion
2198Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta
2205Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan
2207Scion akiru, sed ne ĉion eldiru
2209Sciu funde, sed tenu profunde
2304Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu
2236Seka panpeco, sed en libereco
2256Senditon oni aŭskultas ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas
2272Senlanigu, sed ne senfeligu
2273Senlanigu, sed ne senhaŭtigu
2278Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon
2291Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam
2316Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton
2331Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas
2338Sonorado al li venas, sed de kieli ne komprenas
2359Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu
2401Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas
2405Tablo festena, sed telero malplena
2408Tablon ornamas ne tuko, sed kuko
2411Tago tagon sekvas, sed ne similas
2421Tempo toleras, sed vero aperas
2491Tuta jam sata, sed okulo malsatas
2548Vergo doloras, sed saĝon ellaboras
2551Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon
2553Vesto eluzita, sed pureco spirita
2563Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu
2558Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu
2559Vidas okulo, sed mano ne trafas
2603Vivu mizere, sed vivu libere!
2604Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu
2607Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono
2608Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo
2616Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas
2624Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas