Proverboj alfabete: Ĉ

212Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas
213Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo
215Ĉe l' freŝa faro
214Ĉe la tagiĝo
216Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas
217Ĉe plej granda fido memoru pri perfido
220Ĉe stomako malsata ne kapricas palato
221Ĉe tablo malplena babilo ne fluas
222Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero
223Ĉe vesto velura suferas stomako
224Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj
218Ĉerpi akvon per kribrilo
219Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis
225Ĉia dono estas bono
226Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme
227Ĉio dependas de "se" kaj "kiam"
228Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero
229Ĉio havas finon
230Ĉio havas sian "sed" kaj "se"
233Ĉio sia estas plej ĉarma
234Ĉio supermezura estas terura
235Ĉio taŭgas, kio venas
236Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara
231Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas
232Ĉion rigardi tra sia persona vitro
238Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas
237Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun
257Ĉiu "li" havas sian "ŝi"
273Ĉiu "tial" havas sian "kial"
239Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton
240Ĉiu angulo kun sia sanktulo
241Ĉiu barono havas sian kapricon
242Ĉiu besto zorgas pri sia nesto
243Ĉiu eraro estas kulpo
244Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo
245Ĉiu familio havas sian kriplulon
246Ĉiu havas sian guston
247Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron
248Ĉiu havas sian propran guston
249Ĉiu havas sian ŝarĝon
250Ĉiu havas sian vermon
251Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras
254Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio
255Ĉiu komenco estas malfacila
256Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton
258Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas
259Ĉiu mano al si altiras
260Ĉiu medalo du flankojn posedas
261Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo
262Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon
264Ĉiu persono kun sia bezono
265Ĉiu por si mem estas la plej kara
266Ĉiu por si, por ĉiuj Di'
267Ĉiu propran saĝon posedas
268Ĉiu provas, kion li povas
269Ĉiu sezono kun sia bono
270Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas
271Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas
272Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron
274Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento
275Ĉiu vulpo sian voston laŭdas
252Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj
253Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj
263Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu