Proverboj: Vorto: For

For
70Ameno diablon ne forpelas
231Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas
302De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo
311De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
341Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis
350Dio ne ricevis, diablo forlevis
356Dio puni deziras, li la saĝon fortiras
360Diris kaj foriris
484En ĉeesto amata, en forest' insultata
501En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas
513Enpakiĝu kaj foriĝu
589Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo
609For de l' okuloj, for de la koro
612For el la manojfor el kalkulo
618For konscienco, venos potenco
615For!
610Fordoni anseron, por ricevi paseron
611Fordormi la okazon
613Foresto de ofendo estas plej bona defendo
614Forfluu infano kune kun la bano
2631Forigu lin!
617Foriris bovido, revenis bovo
619Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo
620Formeti en arĥivon
621Formeti ĝis la grekaj kalendoj
622Formeti la aferon en la keston de forgeso
623Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
624Forsavis sian korpon kaj animon
627Forveturis azenido kaj revenis azeno
628Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa
654Gasto tro petata foriras malsata
771Iri for en bona hor'
817Kaptu lin kiel forflugintan venton
849Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos
950Kio pasis, nin forlasis
978Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere
996Kiu fremdan avidas, propran forperdas
1022Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro
1076Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas
1217Kun vero severa komercaĵo forvelkos
1250La forestanto ĉiam estas malprava
1245Laboro ne estas leporoĝi haltos, ne forsaltos
1337Li foriris kun longa nazo
1338Li forpelis siajn piedojn
1377Li pafis sin for
1308Lia animo forkuris en la pinton de la piedo
1437Malfeliĉo venas rajde, foriras piede
1483Malsano venas rapide, foriras rigide
1596Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan
1661Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas
1721Ne pelu tiun, kiu mem forkuras
1813Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo
1859Pano estas alportita, korbo estu forĵetita
1872Pasinta doloro for el memoro
1966Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
2050Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston
2123Prunto amikon forpelas
2226Se forestas la suno, sufiĉas la luno
2244Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
2252Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas
2337Sonĝo teruras, sonĝo forkuras
2410Tago festafor aferoj
2536Venis mizerohelpu min, frato; pasis mizerofor, malamato
vidu