Proverboj alfabete: O

1794Obstina kiel kapro
1795Ofta festo, malplena kesto
1796Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo
1797Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava
1798Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro
1799Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas
1800Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas
1801Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas
1802Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe
1803Okaza komplimento ne iras al testamento
1804Okazo faras ŝteliston
1805Okazo kreas ŝteliston
1806Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita
1807Okulo avidas ĉion kion vidas
1808Okulo de mastro pli ol beno de pastro
1810Okulo ne atentas, dorso eksentas
1811Okulo ne vidispagu la sako
1809Okuloj estas pli grandaj ol la ventro
1812Okupi sen celo lokon sub ĉielo
1813Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo
1814Oni batas la oron, por provi ĝian valoron
1816Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon
1817Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo
1815Oni batas, malkaresas, kaj plori ne permesas
1818Oni bonon forgesos, malbonon memoras
1819Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo
1820Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
1821Oni elbatas kojnon per kojno
1822Oni estas riĉa neniam sufiĉe
1823Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis
1824Oni invitasvenu, oni donacasprenu
1825Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj
1826Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas
1827Oni lekas la manon, sed celas la panon
1828Oni lin konas, kiel blankan lupon
2634Oni lin konas, kiel makulharan hundon
2635Oni lin konas, kiel malbonan moneron
1829Oni maron admiras, se oni maron ne iras
1830Oni metis makulon en mian kalkulon
1831Oni ne pagas per gloro al sia tajloro
1832Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte
1833Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas
1834Oni prenas avide, oni redonas malrapide
1835Oni prenas per manoj, redonas per piedoj
1836Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
1837Oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj
1838Oni vivas ne kun mono, sed kun persono
1839Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni
1840Ora ŝlosilo ĉion malfermas
1841Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas
1842Ordigi al iu la kapon
1843Ordo estas beno por ĉiu entrepreno
1844Ordonita kiso havas guston maldolĉan
1845Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero
1846Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas
1847Ovo kokinon ne instruas