Proverboj alfabete: B

143Babilas, muelas, kion lango elpelas
144Balaaĵon el korto eksteren ne elportu
145Barakti kiel fiŝo ekster la akvo
146Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis
147Barbo potenca, sed kapo sensenca
148Barelo malplena sonas plej laŭte
149Bastono batas, bastono resaltas
150Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio
151Batadi la venton
152Bataladi kontraŭ la sorto
153Batanto povas argumenti, batato devas silenti
154Batita komprenas aludon
155Bato de frato estas sen kompato
156Bato de patrino ne longe doloras
157Batu malbonulon, li vin flatoskisu, li vin batos
158Bedaŭrinde!
159Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras
160Bela birdo!
161Bela celo por fabelo
163Bela paro por altaro
164Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo
165Bela vizaĝo estas duono da doto
166Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo
162Belaj rakontoj el trans la montoj
167Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas
168Beleco logas, virto apogas
169Belecon taksas ne okulo sed koro
170Bezono estas plej forta ordono
171Birdo kantas laŭ sia beko
172Birdo petolas, kiom ĝi volas
173Blindulo kartojn ludi ne devas
174Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo
175Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj
176Bojas hundo sen puno kontraŭ la suno
177Bona estas domo nova kaj amiko malnova
178Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu
179Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo
180Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide
181Bona gloro pli valoras ol oro
182Bona ideo venas post la pereo
185Bona kaporalo revas esti generalo
186Bona puno por malbona peno
187Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas
188Bona vino al la fino
183Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas
184Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj
189Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis
190Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu
191Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas
192Bonfaron oni facile forgesas
193Bongusta peco longe ne atendas
194Bono farita ne estas perdita
195Bono posedata ne estas ŝatata
196Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis
197Bovo prenita, koko donita kaj — kvita
198Brava batalanto kontraŭ plado bolanta
199Brava homo en sia domo
200Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo
201Brogita sur akvon blovas
202Bruligi al si la lipharojn
203Bruo potenca, nula esenco
204Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos
205Butonumi iun malvaste