Proverboj alfabete: F

552Fabeloj por infanoj
553Facile estas danci, se la feliĉo kantas
554Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras
556Fajro provas la oron, mizero la koron
555Fajron estingas akvo, pekon pardono
557Falinton ĉiu atakas
558Falis el mano, prenu satano
559Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas
560Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias
561Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas
562Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon
563Fari al iu bonan lavon
564Fari al iu predikon pri moroj
565Fari al iu ursan kareson
566Fari aplaŭdon sur la vangon
567Fari el iu arkon
568Fari el muŝo elefanton
570Farita ne refariĝos
571Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
569Faritaelstrekita
572Faro farinton rekomendas
573Faru hodiaŭ, kion vi povasmorgaŭ vi eble okazon ne trovos
574Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron
575Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas
576Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas
577Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas
578Feliĉo kaj riĉo envion elvokas
579Feliĉo leĝon ne konas
580Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas
582Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue
583Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas
581Feliĉon oni ne heredas nek cedas
584Fendita ligno facile ekbrulas
585Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso
586Festotaga laboro estas sen valoro
587Fianĉiĝispor ĉiam ligiĝis
588Fianĉiĝo ne estas edziĝo
589Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo
590Fidanta al vorto atendas ĝis morto
591Fiera mienokapo malplena
592Fiereco venas antaŭ la falo
593Filo konfesis, patro forgesis
594Finita kaj glatigita
595Fino bona, ĉio bona
596Fiŝo granda naĝas profunde
597Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras
598Fiŝo pli granda malgrandan englutas
599Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo
600Fiŝo sen vino estas veneno
601Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon
602Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon
603Fiŝo volas naĝi
604Flamema kiel ligno rezina
605Fleksu arbon dum ĝia juneco
606Flugema kiel vento
607Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino
608Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis
609For de l' okuloj, for de la koro
612For el la manojfor el kalkulo
618For konscienco, venos potenco
615For!
610Fordoni anseron, por ricevi paseron
611Fordormi la okazon
613Foresto de ofendo estas plej bona defendo
614Forfluu infano kune kun la bano
2631Forigu lin!
616Forĝu feron dum ĝi estas varmega
617Foriris bovido, revenis bovo
619Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo
620Formeti en arĥivon
621Formeti ĝis la grekaj kalendoj
622Formeti la aferon en la keston de forgeso
623Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
624Forsavis sian korpon kaj animon
625Forte sidas, kiu Dion fidas
626Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj
627Forveturis azenido kaj revenis azeno
628Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa
629France saĝa, angle sovaĝa
630Fremda animo estas abismo sen limo
631Fremda doloro ne kondukas al ploro
632Fremda korpo ne doloras
633Fremda malfeliĉo instruas
634Fremda manĝo havas bonan guston
635Fremda medito estas kaŝita
636Fremda mizero ne estas sufero
637Fremda mizeroridinda afero
640Fremda spesmilo estas sen utilo
638Fremdan dorson bastoniankaŭ sian doni
639Fremdan vundon kaŝas vesto
641Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
642Frosto lin atakis
643Frue leviĝu kaj frue edziĝu
644Frukto malpermesita estas plej bongusta
645Fungon englutis!