Proverbaro esperanta: Proverboj F

552 [zam-695.01] Fabeloj por infanoj
553 [zam-44.02] Facile estas danci, se la feliĉo kantas
554 [zam-1024.01] Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras
556 [zam-1006.01] Fajro provas la oron, mizero la koron
555 [zam-556.01] Fajron estingas akvo, pekon pardono
557 [zam-225.04] Falinton ĉiu atakas
558 [zam-208.03]
[zam-277.01]
Falis el mano, prenu satano
559 [zam-390.11] Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas
560 [zam-709.02] Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias
561 [zam-436.02] Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas
562 [zam-538.01] Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon
563 [zam-137.01]
[zam-598.01]
[zam-946.01]
Fari al iu bonan lavon
564 [zam-137.03]
[zam-598.02]
Fari al iu predikon pri moroj
565 [zam-420.01] Fari al iu ursan kareson
566 [zam-190.01] Fari aplaŭdon sur la vangon
567 [zam-449.01] Fari el iu arkon
568 [zam-1063.01] Fari el muŝo elefanton
570 [zam-208.01] Farita ne refariĝos
571 [zam-745.01] Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
569 [zam-208.02] Faritaelstrekita
572 [zam-851.01] Faro farinton rekomendas
573 [zam-942.02] Faru hodiaŭ, kion vi povasmorgaŭ vi eble okazon ne trovos
574 [zam-501.05] Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron
575 [zam-100.03] Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas
576 [zam-296.01]
[zam-324.01]
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas
577 [zam-1203.01] Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas
578 [zam-413.01]
[zam-938.01]
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas
579 [zam-236.03] Feliĉo leĝon ne konas
580 [zam-1204.02] Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas
582 [zam-747.01] Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue
583 [zam-1203.02] Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas
581 [zam-1204.01] Feliĉon oni ne heredas nek cedas
584 [zam-214.07] Fendita ligno facile ekbrulas
585 [zam-105.02] Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso
586 [zam-639.02] Festotaga laboro estas sen valoro
587 [zam-388.01] Fianĉiĝispor ĉiam ligiĝis
588 [zam-364.02] Fianĉiĝo ne estas edziĝo
589 [zam-348.03] Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo
590 [zam-2.04] Fidanta al vorto atendas ĝis morto
591 [zam-139.02]
[zam-491.01]
Fiera mienokapo malplena
592 [zam-490.04] Fiereco venas antaŭ la falo
593 [zam-84.05]
[zam-555.02]
Filo konfesis, patro forgesis
594 [zam-270.01] Finita kaj glatigita
595 [zam-1065.02] Fino bona, ĉio bona
596 [zam-149.01] Fiŝo granda naĝas profunde
597 [zam-290.09] Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras
598 [zam-148.01] Fiŝo pli granda malgrandan englutas
599 [zam-462.04] Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo
600 [zam-1175.02] Fiŝo sen vino estas veneno
601 [zam-1034.02] Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon
602 [zam-1034.01] Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon
603 [zam-1175.01] Fiŝo volas naĝi
604 [zam-945.02] Flamema kiel ligno rezina
605 [zam-525.02]
[zam-669.01]
Fleksu arbon dum ĝia juneco
606 [zam-866.02] Flugema kiel vento
607 [zam-769.03] Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino
608 [zam-568.01] Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis
609 [zam-255.03]
[zam-429.01]
For de l' okuloj, for de la koro
612 [zam-208.04] For el la manojfor el kalkulo
618 [zam-100.02] For konscienco, venos potenco
615 [zam-746.01] For!
610 [zam-1125.01] Fordoni anseron, por ricevi paseron
611 [zam-1023.01] Fordormi la okazon
613 [zam-699.04] Foresto de ofendo estas plej bona defendo
614 [zam-178.02] Forfluu infano kune kun la bano
2631 [zam-746.02] Forigu lin!
616 [zam-525.01] Forĝu feron dum ĝi estas varmega
617 [zam-1119.01] Foriris bovido, revenis bovo
619 [zam-445.01] Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo
620 [zam-854.03] Formeti en arĥivon
621 [zam-854.02] Formeti ĝis la grekaj kalendoj
622 [zam-854.01] Formeti la aferon en la keston de forgeso
623 [zam-705.01] Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
624 [zam-210.08] Forsavis sian korpon kaj animon
625 [zam-130.01] Forte sidas, kiu Dion fidas
626 [zam-428.04] Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj
627 [zam-198.02] Forveturis azenido kaj revenis azeno
628 [zam-198.01] Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa
629 [zam-262.04] France saĝa, angle sovaĝa
630 [zam-821.01] Fremda animo estas abismo sen limo
631 [zam-500.01] Fremda doloro ne kondukas al ploro
632 [zam-219.04] Fremda korpo ne doloras
633 [zam-223.01] Fremda malfeliĉo instruas
634 [zam-1224.01] Fremda manĝo havas bonan guston
635 [zam-821.03] Fremda medito estas kaŝita
636 [zam-219.01] Fremda mizero ne estas sufero
637 [zam-140.03] Fremda mizeroridinda afero
640 [zam-1226.02] Fremda spesmilo estas sen utilo
638 [zam-82.03] Fremdan dorson bastoniankaŭ sian doni
639 [zam-224.03] Fremdan vundon kaŝas vesto
641 [zam-1120.01] Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
642 [zam-819.02] Frosto lin atakis
643 [zam-1054.01] Frue leviĝu kaj frue edziĝu
644 [zam-966.01] Frukto malpermesita estas plej bongusta
645 [zam-540.01] Fungon englutis!