Proverboj alfabete: V

2525Valoras ne la vesto, valoras la enesto
2526Valoron de objekto ni ekkonas post difekto
2527Vane vi tentas, mi ne konsentos
2528Vazo rompita longe sin tenas
2529Venas ĉagreno sen granda peno
2530Venas kvazaŭ vokita kaj petita
2531Venas profitovenas merito
2532Venas proverbo el popola la cerbo
2533Venas prudento post la ĝusta momento
2534Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco
2535Venis fino al mia latino
2536Venis mizerohelpu min, frato; pasis mizerofor, malamato
2537Venis tranĉilo al la gorĝo
2538Venkas ne forto, venkas la sorto
2539Venkiton oni ne batas
2540Venos knabeto ankaŭ kun peto
2541Venos ŝtelisto al la juĝisto
2542Venos tempo, venos konsilo
2543Vento al li ekflugis sub la haŭto
2544Vento sendita tondron reportos
2545Ventro malsata orelon ne havas
2546Vera kiel vorto de profeto
2547Vera opinio montriĝas en ebrio
2548Vergo doloras, sed saĝon ellaboras
2549Vero ne bezonas mediti nek spriti
2550Verŝi aeron al aero
2551Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon
2552Vespero lacigas, mateno freŝigas
2553Vesto eluzita, sed pureco spirita
2554Vesto homon prezentas
2555Veturi sur sia paro da kruroj
2557Vi amas preni, amu redoni
2562Vi min manĝigos, mi vin trinkigos
2563Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu
2565Vi povas haki lignon sur lia kapo
2576Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros
2577Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino
2580Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
2556Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra
2558Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu
2559Vidas okulo, sed mano ne trafas
2560Vilaĝano kreditas, vilaĝestro pruntas
2561Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas
2564Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj
2566Virina lango buĉas sen sango
2567Virina ploro sen valoro
2568Virina rideto pli kaptas ol reto
2569Virino batas per langoaperas vundo plej sanga
2570Virino bonorda estas muta kaj surda
2571Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis
2572Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan
2573Virino kolera pli ol hundo danĝera
2574Virino scias, tuta mondo scias
2575Virta virino straton ne konas
2578Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj
2579Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras
2581Vivi de estontaj enspezoj
2582Vivi de ŝparita kaso
2583Vivi emerite
2584Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro
2585Vivi iele-trapele
2586Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita
2587Vivi kiel ĉe la brusto de Dio
2588Vivi kiel kuko en butero
2589Vivi kun iu en fido kaj konfido
2590Vivi kun iu en intima amikeco
2591Vivi kun iu kiel hundo kun kato
2592Vivi larĝe kaj lukse
2593Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj
2594Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere
2595Vivi per sistemo de "el mano al buŝo"
2596Vivi sate kaj glate
2597Vivis puninde, mortis ridinde
2598Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas
2599Vivo modera estas vivo sendanĝera
2602Vivo sen modero kondukas al mizero
2600Vivon privatan kaŝu la muroj
2601Vivon travivi estas art' malfacila
2603Vivu mizere, sed vivu libere!
2605Vivu stomako laŭ stato de l' sako
2604Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu
2606Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla
2607Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono
2608Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo
2609Vojon batitan herbo ne kovras
2610Volanta kruro ne laciĝas de kuro
2611Vole-nevole
2612Voli ne voli neniu malpermesas
2613Volo kaj deziro leĝojn ne konas
2614Volo kaj sento faras pli ol prudento
2615Volu-ne-voluelekto ne ekzistas
2616Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas
2617Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento
2618Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas
2619Vorto donita estas kiel leĝo
2622Vorto sona estas plej admona
2621Vortoj sakon ne plenigas
2620Vortojn ŝparu, agojn faru
2623Vulpo faras oferonatendu danĝeron
2624Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas
2625Vundan lokon protektis, alian difektis
2626Vundo pasas, vorto restas
2627Vundo sekreta doloras plej multe