Proverboj alfabete: D

276Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj
277Danci kiel kato ĉirkaŭ poto
278Danci laŭ ies fajfilo
279Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
280Dando el reĝa hundejo
281Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj
282Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas; danĝero ĉesas, ni Dion forgesas
283De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero
284De bona vorto lango ne doloras
285De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas
286De elekto tro multa plej malbona rezulto
287De fremda dento ni doloron ne sentas
288De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo
289De guto post guto disfalas granito
290De kantado senpaga doloras la gorĝo
292De kiu la kulpo, por tiu la puno
299De l' koro spegulo estas la okulo
294De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco
295De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis
296De la volo la ordono pli efikas ol bastono
297De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
298De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo
300De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo
301De malbona ŝafo estas bona tufo
302De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo
303De malriĉula manĝo ni guston ne scias
305De manĝo malriĉula ni guston ne scias
307De nehavanto reĝo nenion ricevos
309De parolo ĝis faro estas tre malproksime
310De peko kaj mizero estas plena la tero
311De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
312De pli da suko ne malboniĝas la kuko
314De rigardo tro alta malsaniĝas okulo
315De sama koloro, de sama valoro
316De semo putra venas frukto ne nutra
317De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo
318De superfluo malboniĝas la ĝuo
319De ŝafo senlana lanero taŭgas
320De tro da pano venas malsano
321De tro multa scio krevas la kranio
323De unu bovo oni du felojn ne deŝiras
324De unu bovo oni du felojn ne ŝiras
325De vorto ĝentila ne doloras la lango
332De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj
291Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu
293Deko da pekoj, unu la puno
304Demando ne kostas, demando ne devigas
306Demeti de si la antikvan Adamon
308Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas
313Depost tempo nememorebla
322Detruita ĝis la fundo de l' fundamento
326Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono
327Deziri al iu ĉion bonan
328Deziro kaj inklino ordonon ne obeas
329Deziro tre granda, sed mankas la forto
331Deziru sincere, vi atingos libere
330Deziru, ne deziruordon' estas, iru!
333Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas
334Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas
335Difekton de naturo ne kovros veluro
336Dio al vi donis, por ke vi povu doni
337Dio batas, Dio kompatas
338Dio donis buŝon, Dio donos manĝon
340Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon
341Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis
342Dio donis oficon, Dio donas kapablon
343Dio donis oficon, Dio donas prudenton
344Dio donis tagon, Dio donos manĝon
339Dio donis, Dio prenis
345Dio ĝuste faras, neniam eraras
346Dio kompatu!
347Dio longe paciencas, sed severe rekompencas
348Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas
349Dio ne perfidas, se homo lin fidas
350Dio ne ricevis, diablo forlevis
354Dio orfojn ne forgesas
355Dio punas laŭ la fortoj
356Dio puni deziras, li la saĝon fortiras
357Dio scias bone pri niaj bezonoj
351Dion fidu, sed senfare ne sidu
352Dion kolerigis, homojn ridigis
353Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu
358Diri al iu nudan veron
359Diri la puran veron
360Diris kaj foriris
361Dirite, farite
362Diron oni neas, skribo ne pereas
364Disputo kredigas, sed ne certigas
363Disputoj kondukas al malpaco
365Disputu komencevi ne malpacos en fino
366Disputu pri ĉio, sed sen garantio
367Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn
368Donacetoj subtenas amikecon
370Donaco nesincera estas donaco infera
369Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu
371Donado de almozoj neniam malriĉigas
372Doni al iu la baton de morto
373Doni la finofaran baton
374Doni la tonon
375Doni lecionon de moroj
376Doni ovon, por ricevi bovon
377Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
378Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
379Dorloti serpenton sur sia brusto
380Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus
381Doto koron ne varmigas
382Draŝi fojnon
383Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn
384Dronanto domon proponas, savito brikon ne donas
385Dronanto herbeton kaptas avide
386Droni en detaloj
388Du botoj faras paron
389Du kontraŭ unu prezentas armeon
390Du manoj faras ĉion, sed unu nenion
391Du militastria profitas
393Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos
394Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kamenoneniam vivas sen reciproka malbeno
387Dubo gardas kontraŭ risko
392Dum la manĝado venas apetito