Proverboj alfabete: E

395Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam
396Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
397 bagatelo povas servi al celo
398 blinda kokino povas trovi grajnon
399 ĉe kokino troviĝas propra inklino
400 el sub la tero aperas la vero
401 en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
402 guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan
403 inter piuloj ne mankas pekuloj
404 kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas
405 kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
406 kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko
407 kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
408 malgranda muŝo ne estas sen buŝo
409 malsaĝulon sperto instruos
410 monstron admiras, kiu ame deliras
411 muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas
412 najtingalo ne estas sen galo
413 per dolĉa kuko vi min ne allogos
414 pinglo povas koron trapiki
415 plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
416 plej granda malbono al bono kondukas
417 plej nigra bovino donas lakton nur blankan
418 plej ruza vulpo en kaptilon falas
419 por plej terura tago venas vespero
420 por pomo putranta troviĝas amanto
421 signo ne restis, kie urbo estis
422 sur la suno troviĝas makuloj
423 ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
424 ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
425 vulpo plej ruza fine estas kaptata
426Edzigu filon, kiam vi volasedzinigu filinon, kiam vi povas
427Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro
428Edziĝo najbara garantias de eraro
429Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta
430Edziĝo tro momenta estas longapenta
431Edzin' admirataedzo malsata
432Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
433Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas
435Edzo kaj edzino estas nur unu
434Edzo kaj edzinoĉiela difino
436Eksalte senhalte
437Eksplodema kiel pulvo
438Eksplodis kiel pulvo
440Ekster via ofico estas ekster via vico
439Ekstere honoro, interne doloro
441Ekzameni ne devigas preni
442Ekzemplo proponas, sed ne ordonas
443Ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu
444Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu
445El aero al tero
447El du malbonoj pli malgrandan elektu
450El flamo sin eltiris, en fajron eniris
451El fremda ledo oni tranĉas larĝe
452El fremda poŝo oni pagas facile
454El kanto oni vortojn ne elĵetas
455El klara ĉielo tondro ekbatis
456El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras
457El la faraĉo fariĝis kaĉo
458El la mizero oni devas fari virton
459El la neceseco oni devas fari virton
460El la poŝo al la buŝo
461El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon
462El lia mano ĉiu monero elglitas
463El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj
464El malplena telero vane ĉerpas kulero
467El multaj milonoj fariĝas milionoj
469El post la arbo li estas bravulo
470El sama tero devenas, saman sukon entenas
446Elbatadi ies sojlon
448Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino
449Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno
453Eliri sen frakaso el granda embaraso
465Elmeti la okulon kaj vidi nulon
466Elmetu mielon, muŝoj alflugos
468Elpeli iun el la mondo de la vivuloj
471Eltrinki per unu tiro
472Elverŝi sur iun sian koleron
473Eminenta ŝuldanto, malbona paganto
474En abelujon ne blovu
475En akvo malklara oni fiŝkaptas facile
476En amaso morto estas pli gaja
477En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas
478En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis
481En bona horo!
482En bona ordo tra la pordo!
483En buŝo Biblio, en koro malpio
484En ĉeesto amata, en forest' insultata
485En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo
486En ĉiu angulo alia postulo
487En ĉiu brusto estas sia gusto
488En ĉiu kranio estas sia opinio
489En ĉiu kranio regas aparta opinio
490En ĉiu malbono estas iom da bono
491En ĉiu objekto troviĝas difekto
492En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo
493En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
494En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu
496En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas
497En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon
495En fremdan vazon ne ŝovu la nazon
498En infano vidiĝas, kia homo fariĝos
499En infero loĝante, kun diabloj ne disputu
500En juneco logas, en maljuneco tedas
501En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas
502En kompanio morto faciliĝas
503En la bona malnova tempo
505En la propra sia domo ĉiu estas granda homo
506En la tago de la sankta Neniamo
507En la triĵaŭda semajno
504En landoj transmaraj estas oraj arbaroj
508En luma tago
509En malfacila horo groŝ' estas valoro
510En malsata familio mankas harmonio
511En mizero saĝulo estas malsaĝa
512En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo
514En plej alta mizero al Dio esperu
517En propra angulo ĉiu estas fortulo
518En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos
519En sia afero ĉiu juĝu libere
520En sia angulo li estas bravulo
521En sia dometo li estas atleto
522En sia korto ĉiu kok' estas forta
525En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo
526En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero
527En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj
528En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo
479Enbati al si en la kapon
480Enbatiĝi
513Enpakiĝu kaj foriĝu
515Enpremi en la teron
516Enpremi iun en funelon
523Enskribu en vian memoron
524Enspezo postulas elspezon
529Envia moko sukceson ne detruas
530Esperis flatonricevis baton
531Espero kaj pacienco kondukas al potenco
532Espero logas, espero mensogas
533Espero panon ne donas
534Espero postulas oferon
535Estas ŝafoj, estos lano
536Estas tubero en la afero
537Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo
538Esti bone enskribita ĉe iu
539Esti en granda embaraso
540Esti en Romo kaj ne vidi la Papon
541Esti en sia elemento
542Esti en situacio sen eliro
543Esti inter martelo kaj amboso
547Esti sub la ŝuo (de sia edzino)
544Estinta amiko estas plej danĝera malamiko
545Estintaj amikoj plej kruele malpacas
546Estis la tempo, ni ne komprenispasis la tempo, la saĝ' al ni venis
548Estro ne malsatas
549Estu ĉapo laŭ la kapo
550Estu saĝa homo en via propra domo
551Estu sinjoro de via vorto