Proverbaro esperanta: Proverboj D

276 [zam-232.01] Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj
277 [zam-450.02] Danci kiel kato ĉirkaŭ poto
278 [zam-799.01] Danci laŭ ies fajfilo
279 [zam-233.04] Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
280 [zam-579.02] Dando el reĝa hundejo
281 [zam-62.01] Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj
282 [zam-125.01]
[zam-601.05]
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas; danĝero ĉesas, ni Dion forgesas
283 [zam-879.04] De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero
284 [zam-1083.03] De bona vorto lango ne doloras
285 [zam-896.02] De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas
286 [zam-374.01] De elekto tro multa plej malbona rezulto
287 [zam-140.01] De fremda dento ni doloron ne sentas
288 [zam-1226.01] De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo
289 [zam-1047.02] De guto post guto disfalas granito
290 [zam-587.05] De kantado senpaga doloras la gorĝo
292 [zam-260.03] De kiu la kulpo, por tiu la puno
299 [zam-425.01] De l' koro spegulo estas la okulo
294 [zam-855.02] De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco
295 [zam-396.04] De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis
296 [zam-299.03] De la volo la ordono pli efikas ol bastono
297 [zam-1059.01] De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
298 [zam-908.03] De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo
300 [zam-637.06] De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo
301 [zam-735.02] De malbona ŝafo estas bona tufo
302 [zam-1037.01] De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo
303 [zam-224.01] De malriĉula manĝo ni guston ne scias
305 [zam-385.01] De manĝo malriĉula ni guston ne scias
307 [zam-481.04] De nehavanto reĝo nenion ricevos
309 [zam-460.01] De parolo ĝis faro estas tre malproksime
310 [zam-552.02] De peko kaj mizero estas plena la tero
311 [zam-495.01] De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
312 [zam-666.04]
[zam-939.04]
De pli da suko ne malboniĝas la kuko
314 [zam-51.04]
[zam-383.01]
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo
315 [zam-514.06] De sama koloro, de sama valoro
316 [zam-980.02] De semo putra venas frukto ne nutra
317 [zam-1157.02] De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo
318 [zam-1170.02] De superfluo malboniĝas la ĝuo
319 [zam-56.03] De ŝafo senlana lanero taŭgas
320 [zam-296.02] De tro da pano venas malsano
321 [zam-993.02] De tro multa scio krevas la kranio
323 [zam-222.03]
[zam-625.02]
De unu bovo oni du felojn ne deŝiras
324 [zam-295.01] De unu bovo oni du felojn ne ŝiras
325 [zam-711.02] De vorto ĝentila ne doloras la lango
332 [zam-492.01] De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj
291 [zam-602.05] Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu
293 [zam-222.01]
[zam-363.01]
[zam-625.01]
Deko da pekoj, unu la puno
304 [zam-967.06] Demando ne kostas, demando ne devigas
306 [zam-5.01] Demeti de si la antikvan Adamon
308 [zam-402.02] Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas
313 [zam-1036.01] Depost tempo nememorebla
322 [zam-1045.02] Detruita ĝis la fundo de l' fundamento
326 [zam-884.01] Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono
327 [zam-884.02] Deziri al iu ĉion bonan
328 [zam-1109.03] Deziro kaj inklino ordonon ne obeas
329 [zam-559.02] Deziro tre granda, sed mankas la forto
331 [zam-299.07] Deziru sincere, vi atingos libere
330 [zam-290.07] Deziru, ne deziruordon' estas, iru!
333 [zam-393.09] Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas
334 [zam-1069.01] Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas
335 [zam-303.08] Difekton de naturo ne kovros veluro
336 [zam-615.02] Dio al vi donis, por ke vi povu doni
337 [zam-110.01] Dio batas, Dio kompatas
338 [zam-115.01]
[zam-611.01]
[zam-902.03]
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon
340 [zam-115.02]
[zam-687.01]
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon
341 [zam-872.02] Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis
342 [zam-605.01] Dio donis oficon, Dio donas kapablon
343 [zam-128.01] Dio donis oficon, Dio donas prudenton
344 [zam-641.01] Dio donis tagon, Dio donos manĝon
339 [zam-610.01] Dio donis, Dio prenis
345 [zam-133.02] Dio ĝuste faras, neniam eraras
346 [zam-873.04] Dio kompatu!
347 [zam-113.01] Dio longe paciencas, sed severe rekompencas
348 [zam-396.01] Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas
349 [zam-130.02] Dio ne perfidas, se homo lin fidas
350 [zam-16.04] Dio ne ricevis, diablo forlevis
354 [zam-114.01] Dio orfojn ne forgesas
355 [zam-112.01] Dio punas laŭ la fortoj
356 [zam-127.01] Dio puni deziras, li la saĝon fortiras
357 [zam-712.01] Dio scias bone pri niaj bezonoj
351 [zam-122.01] Dion fidu, sed senfare ne sidu
352 [zam-558.01] Dion kolerigis, homojn ridigis
353 [zam-121.02] Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu
358 [zam-177.02]
[zam-431.02]
Diri al iu nudan veron
359 [zam-824.01] Diri la puran veron
360 [zam-210.06] Diris kaj foriris
361 [zam-843.01] Dirite, farite
362 [zam-1150.01] Diron oni neas, skribo ne pereas
364 [zam-956.02] Disputo kredigas, sed ne certigas
363 [zam-404.02] Disputoj kondukas al malpaco
365 [zam-168.01] Disputu komencevi ne malpacos en fino
366 [zam-956.01] Disputu pri ĉio, sed sen garantio
367 [zam-567.01] Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn
368 [zam-588.01] Donacetoj subtenas amikecon
370 [zam-593.01] Donaco nesincera estas donaco infera
369 [zam-593.03] Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu
371 [zam-227.01] Donado de almozoj neniam malriĉigas
372 [zam-724.01] Doni al iu la baton de morto
373 [zam-1048.01] Doni la finofaran baton
374 [zam-947.01] Doni la tonon
375 [zam-375.02] Doni lecionon de moroj
376 [zam-595.01] Doni ovon, por ricevi bovon
377 [zam-1121.01] Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
378 [zam-607.01] Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
379 [zam-987.01] Dorloti serpenton sur sia brusto
380 [zam-546.03] Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus
381 [zam-101.03] Doto koron ne varmigas
382 [zam-197.02] Draŝi fojnon
383 [zam-1151.02] Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn
384 [zam-125.02]
[zam-601.02]
Dronanto domon proponas, savito brikon ne donas
385 [zam-1212.01] Dronanto herbeton kaptas avide
386 [zam-4.02] Droni en detaloj
388 [zam-618.01] Du botoj faras paron
389 [zam-624.01] Du kontraŭ unu prezentas armeon
390 [zam-1141.04] Du manoj faras ĉion, sed unu nenion
391 [zam-85.01] Du militastria profitas
393 [zam-222.02]
[zam-630.01]
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos
394 [zam-619.03] Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kamenoneniam vivas sen reciproka malbeno
387 [zam-234.05] Dubo gardas kontraŭ risko
392 [zam-612.03] Dum la manĝado venas apetito