Proverbaro esperanta: Proverboj E

395 [zam-1169.01] Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam
396 [zam-1098.01] Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
397 [zam-379.03] bagatelo povas servi al celo
398 [zam-1189.01] blinda kokino povas trovi grajnon
399 [zam-1076.01] ĉe kokino troviĝas propra inklino
400 [zam-833.05] el sub la tero aperas la vero
401 [zam-1119.02] en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
402 [zam-725.01] guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan
403 [zam-131.01] inter piuloj ne mankas pekuloj
404 [zam-654.03] kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas
405 [zam-552.05] kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
406 [zam-552.07] kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko
407 [zam-553.03] kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
408 [zam-1019.01] malgranda muŝo ne estas sen buŝo
409 [zam-334.07] malsaĝulon sperto instruos
410 [zam-262.07] monstron admiras, kiu ame deliras
411 [zam-1076.04] muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas
412 [zam-1019.02]
[zam-1076.02]
najtingalo ne estas sen galo
413 [zam-963.01] per dolĉa kuko vi min ne allogos
414 [zam-238.05] pinglo povas koron trapiki
415 [zam-66.02]
[zam-392.01]
plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
416 [zam-701.02] plej granda malbono al bono kondukas
417 [zam-651.02] plej nigra bovino donas lakton nur blankan
418 [zam-552.08] plej ruza vulpo en kaptilon falas
419 [zam-393.05] por plej terura tago venas vespero
420 [zam-1072.01] por pomo putranta troviĝas amanto
421 [zam-1045.01] signo ne restis, kie urbo estis
422 [zam-552.06] sur la suno troviĝas makuloj
423 [zam-1217.01] ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
424 [zam-702.03] ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
425 [zam-285.06] vulpo plej ruza fine estas kaptata
426 [zam-896.03] Edzigu filon, kiam vi volasedzinigu filinon, kiam vi povas
427 [zam-897.03] Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro
428 [zam-373.04] Edziĝo najbara garantias de eraro
429 [zam-897.02] Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta
430 [zam-895.01] Edziĝo tro momenta estas longapenta
431 [zam-34.02] Edzin' admirataedzo malsata
432 [zam-519.01]
[zam-887.01]
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
433 [zam-1122.02] Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas
435 [zam-1122.01] Edzo kaj edzino estas nur unu
434 [zam-348.02]
[zam-388.02]
[zam-894.01]
Edzo kaj edzinoĉiela difino
436 [zam-467.03] Eksalte senhalte
437 [zam-339.01] Eksplodema kiel pulvo
438 [zam-945.01] Eksplodis kiel pulvo
440 [zam-1001.04] Ekster via ofico estas ekster via vico
439 [zam-1182.02] Ekstere honoro, interne doloro
441 [zam-1073.01] Ekzameni ne devigas preni
442 [zam-783.02] Ekzemplo proponas, sed ne ordonas
443 [zam-546.02] Ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu
444 [zam-775.01] Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu
445 [zam-801.02] El aero al tero
447 [zam-631.01] El du malbonoj pli malgrandan elektu
450 [zam-721.02] El flamo sin eltiris, en fajron eniris
451 [zam-707.03] El fremda ledo oni tranĉas larĝe
452 [zam-707.02] El fremda poŝo oni pagas facile
454 [zam-378.01] El kanto oni vortojn ne elĵetas
455 [zam-211.02] El klara ĉielo tondro ekbatis
456 [zam-460.02] El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras
457 [zam-1052.01] El la faraĉo fariĝis kaĉo
458 [zam-59.04] El la mizero oni devas fari virton
459 [zam-537.04] El la neceseco oni devas fari virton
460 [zam-909.02] El la poŝo al la buŝo
461 [zam-1146.02] El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon
462 [zam-665.01] El lia mano ĉiu monero elglitas
463 [zam-981.04] El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj
464 [zam-1136.02] El malplena telero vane ĉerpas kulero
467 [zam-981.01] El multaj milonoj fariĝas milionoj
469 [zam-418.03] El post la arbo li estas bravulo
470 [zam-514.07] El sama tero devenas, saman sukon entenas
446 [zam-75.02] Elbatadi ies sojlon
448 [zam-374.03] Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino
449 [zam-373.01] Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno
453 [zam-581.02] Eliri sen frakaso el granda embaraso
465 [zam-1021.02] Elmeti la okulon kaj vidi nulon
466 [zam-209.05] Elmetu mielon, muŝoj alflugos
468 [zam-724.02] Elpeli iun el la mondo de la vivuloj
471 [zam-962.01] Eltrinki per unu tiro
472 [zam-985.01] Elverŝi sur iun sian koleron
473 [zam-50.01]
[zam-740.03]
Eminenta ŝuldanto, malbona paganto
474 [zam-1069.02] En abelujon ne blovu
475 [zam-269.01] En akvo malklara oni fiŝkaptas facile
476 [zam-216.04] En amaso morto estas pli gaja
477 [zam-1102.01] En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas
478 [zam-671.02] En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis
481 [zam-715.01] En bona horo!
482 [zam-704.03] En bona ordo tra la pordo!
483 [zam-154.01]
[zam-538.02]
En buŝo Biblio, en koro malpio
484 [zam-429.02] En ĉeesto amata, en forest' insultata
485 [zam-386.01] En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo
486 [zam-508.04] En ĉiu angulo alia postulo
487 [zam-359.02] En ĉiu brusto estas sia gusto
488 [zam-925.03] En ĉiu kranio estas sia opinio
489 [zam-245.01] En ĉiu kranio regas aparta opinio
490 [zam-701.01] En ĉiu malbono estas iom da bono
491 [zam-345.01] En ĉiu objekto troviĝas difekto
492 [zam-702.05] En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo
493 [zam-458.01] En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu
494 [zam-276.01] En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu
496 [zam-252.01]
[zam-781.07]
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas
497 [zam-781.04] En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon
495 [zam-1222.01] En fremdan vazon ne ŝovu la nazon
498 [zam-303.06] En infano vidiĝas, kia homo fariĝos
499 [zam-289.04] En infero loĝante, kun diabloj ne disputu
500 [zam-616.03] En juneco logas, en maljuneco tedas
501 [zam-694.01] En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas
502 [zam-216.03] En kompanio morto faciliĝas
503 [zam-703.01] En la bona malnova tempo
505 [zam-358.02] En la propra sia domo ĉiu estas granda homo
506 [zam-642.01]
[zam-722.01]
En la tago de la sankta Neniamo
507 [zam-642.02] En la triĵaŭda semajno
504 [zam-186.02] En landoj transmaraj estas oraj arbaroj
508 [zam-643.01] En luma tago
509 [zam-61.01] En malfacila horo groŝ' estas valoro
510 [zam-475.04] En malsata familio mankas harmonio
511 [zam-212.03] En mizero saĝulo estas malsaĝa
512 [zam-390.06] En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo
514 [zam-217.01] En plej alta mizero al Dio esperu
517 [zam-751.07] En propra angulo ĉiu estas fortulo
518 [zam-1152.01] En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos
519 [zam-355.02] En sia afero ĉiu juĝu libere
520 [zam-511.07] En sia angulo li estas bravulo
521 [zam-511.04] En sia dometo li estas atleto
522 [zam-358.01] En sia korto ĉiu kok' estas forta
525 [zam-450.03] En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo
526 [zam-32.01] En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero
527 [zam-619.02] En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj
528 [zam-782.02] En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo
479 [zam-726.01] Enbati al si en la kapon
480 [zam-564.02] Enbatiĝi
513 [zam-704.02] Enpakiĝu kaj foriĝu
515 [zam-724.03] Enpremi en la teron
516 [zam-449.04] Enpremi iun en funelon
523 [zam-968.01] Enskribu en vian memoron
524 [zam-55.02] Enspezo postulas elspezon
529 [zam-940.01] Envia moko sukceson ne detruas
530 [zam-883.02] Esperis flatonricevis baton
531 [zam-3.03] Espero kaj pacienco kondukas al potenco
532 [zam-883.03] Espero logas, espero mensogas
533 [zam-2.02] Espero panon ne donas
534 [zam-3.02] Espero postulas oferon
535 [zam-273.08] Estas ŝafoj, estos lano
536 [zam-848.03] Estas tubero en la afero
537 [zam-888.01] Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo
538 [zam-249.01] Esti bone enskribita ĉe iu
539 [zam-971.01] Esti en granda embaraso
540 [zam-206.01] Esti en Romo kaj ne vidi la Papon
541 [zam-203.01] Esti en sia elemento
542 [zam-971.02] Esti en situacio sen eliro
543 [zam-205.01] Esti inter martelo kaj amboso
547 [zam-58.01] Esti sub la ŝuo (de sia edzino)
544 [zam-323.01]
[zam-472.01]
[zam-786.01]
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko
545 [zam-173.02] Estintaj amikoj plej kruele malpacas
546 [zam-719.03] Estis la tempo, ni ne komprenispasis la tempo, la saĝ' al ni venis
548 [zam-273.03] Estro ne malsatas
549 [zam-51.08]
[zam-916.04]
Estu ĉapo laŭ la kapo
550 [zam-781.05] Estu saĝa homo en via propra domo
551 [zam-602.02] Estu sinjoro de via vorto