Proverboj alfabete: A

1Abelujon ne incitu, amason ne spitu
2Afabla vorto pli atingas ol forto
3Agrabla estas gasto, se ne longe li restas
4Aĝo maljuna ne estas oportuna
5Aĝo tro matura ne estas plezura
6Akiro kaj perdo rajdas duope
7Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras
8Akvo kaj pano servas al sano
9Akvo kuraakvo pura
11Akvo silenta subfosas la bordon
12Akvo trankvila estas akvo danĝera
10Akvon senmovan kovras putraĵo
13Al amiko nova ne fidu sen provo
14Al bona ĉasisto iras mem la besto
15Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras
16Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto
17Al ĉiu frato lian parton
18Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas
19Al ĉiu sanktulo apartan kandelon
20Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara
21Al ĉiu sinjoro estu lia honoro
22Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu
23Al Dio servu, diablon rezervu
24Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
25Al farun' malbonspeca ne helpos la spico
26Al feliĉulo koko donas ovojn
27Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos
28Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu
29Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj
30Al hundo bastonoal hom' leciono
38Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas
39Al kokino la ovo lecionojn ne donu
40Al koro penetro per okula fenestro
41Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso
42Al la afero!
43Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni
44Al la fiŝo ne instruu naĝarton
45Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro
46Al la papero ne mankas tolero
47Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo
48Al loko dolora ni manon etendas, al loko ĉarma okulojn ni sendas
49Al malriĉulo infanoj ne mankas
50Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo
51Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
52Al mono kaj forto humiliĝas la sorto
55Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas
56Al porko Dio kornojn ne donas
57Al posedanto de metio mankas nenio
59Al promeso oni ne kredaskredu, kiu posedas
60Al protekto kaj forto helpas la sorto
61Al sklavo mon' ne estas savo, li ĉiam restas sklavo
63Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas
64Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas
65Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo
66Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas
35Alia tempo, aliaj moroj
36Alia urbo, alia moro
31Aliaj domoj, aliaj homoj
33Aliaj tempoj, aliaj moroj
32Aliajn gvidas kaj mem ne vidas
34Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu
37Aliloka ĉielo estas sama ĉielo
53Almozoj ne malriĉigas
54Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena
58Alpremi iun al muro
62Altan arbon batas la fulmo
67Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
68Amaso da mono kaj titolo de barono
69Ambaŭ floroj de samaj valoroj
70Ameno diablon ne forpelas
71Amikeco aparte, afero aparte
72Amikeco aparte, ofico aparte
73Amiko de amiko estas ankaŭ amiko
74Amiko en ĝojo kaj malĝojo
75Amiko en ĝojo kaj ploro
76Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara
77Amiko estas kara, sed vero pli kara
78Amiko fidela estas trezoro plej bela
79Amikointimulo
80Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu
81Amikon montras malfeliĉo
82Amikon ŝatu, malamikon ne batu
83Amo estas forta, sed mono pli forta
84Amo faras ion, mono ĉion
85Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj
86Amo kaj puno loĝas komune
87Amo pli kora, disiĝo pli dolora
88Amo supermezura ne estas plezura
89Amu Antonon, sed gardu vian monon
90Amu domon novan kaj amikon malnovan
91Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore
92Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras
94Ankaŭ al ni la suno eklumos
93Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo
95Ankaŭ diablo tondron suferos
96Ankaŭ la lupon atingos la sorto
97Ankaŭ por diablo tondro ekzistas
98Ankoraŭ Dio ne dormas
99Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko
100Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano
101Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros
102Ankoraŭ neniu evitis la sorton
103Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu
104Antaŭ ĉio zorgu oficonplezuro atendos sian vicon
107Antaŭ la lango laboru la cerbo
108Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
109Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras
111Antaŭ tima okulo potenciĝas kulo
112Antaŭ vespero ne estu fiera
105Antaŭe intencu kaj poste komencu
106Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas
110Antaŭparolo liberigas de postparolo
113Aperas prudento, kiam pasis la momento
114Aprila veterotrompa aero
115Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla
116Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas
117Aranĝite, ordigite
118Arbaro aŭdas, kampo vidas
119Arbo krakanta venton ne timas
120Atakis lin horo malsaĝa
121Atakis teruro, ektremis la kruro
122Atendi bonan veteron kaj laman kurieron
125Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero
123Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis
124Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis
126Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo
127Atentu!
128Atesto de matureco
129Atingi la vesperon de sia vivo
130 ĉio, nenio
131 festene, malplene
132 festo, fasto
133 kuseno sub ripo, bato per vipo
134 ministran postenon, pundoman katenon
135 plej riĉa stato, plena malsato
136Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente
137Aŭskulti kiel ĥinan predikon
138Avarulo avaras, heredantoj malŝparas
139Avarulo kaj porko estas bonaj post la morto
140Avarulo pagas duoble
141Azen' al azeno riproĉas malsaĝon
142Azenon komunan oni batas plej multe