Proverboj alfabete: L

1273La "por" kaj la "kontraŭ"
1282La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj
1231La afero estas plenumita
1232La afero havas tempon
1233La afero malsukcesis
1234La afero ne brulas
1235La afero ne iras glate
1236La afero ne staras sur pinto de ponto
1237La afero ne urĝas
1246La dorm' estas bona, se mankas la mono
1247La enigmo simple solviĝas
1248La felo tanadon ne valoras
1249La fino kronas la verkon
1250La forestanto ĉiam estas malprava
1251La haroj disstariĝas
1252La haroj streĉiĝas
1253La ĵeto estas farita
1254La konscienco lin ne turmentas
1255La lango de virino estas ŝia glavo
1256La lastan el amaso atakas la hundo
1257La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo
1258La loto estas tirita
1259La ludo kandelon ne valoras
1260La lumo por vero ofte estas danĝero
1261La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas
1262La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero
1263La mano lin jukas
1264La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas
1265La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas
1266La muro havas orelojn
1271La parto plej vasta venos la lasta
1272La plej danĝera homomalbona in' en domo
1277La sama afero, sed kun la kapo al tero
1279La sigelo ankoraŭ ne estas metita
1280La tempo ĉiam malkaŝas la veron
1281La tempo venos, ni ĉion komprenos
1283La tuta ludo ne valoras kandelon
1284La unua trovita
1291La vivo staras sur la karto
1238Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton
1239Laboro finitaripozo merita
1240Laboro fortigas, ripozo putrigas
1241Laboro homon nutras, sen laboro li putras
1242Laboro kaj pacienco kondukas al potenco
1243Laboro kondukas al honoro kaj oro
1244Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas
1245Laboro ne estas leporoĝi haltos, ne forsaltos
1268Lang' estas mola kaj laŭvole petola
1267Langa vundo plej profunda
1269Lango miela, sed koro kruela
1270Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas
1276Larmo virina baldaŭ sekiĝas
1274Larmoj pravecon ne pruvas
1275Larmoj ŝuldon ne pagas
1278Lasi fali la manojn
1285Laŭ ĉiuj leĝoj de la arto
1289Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo
1290Laŭ la frukto oni arbon ekkonas
1286Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro
1287Laŭdu la maron, sed restu sur tero
1288Laŭdu tagon nur vespere
1292Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos
1293Lecionoj al profesoro estas vana laboro
1294Leĝe kaj rajte
1295Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas
1296Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras
1297Leĝo malaperas, moro daŭras
1298Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas
1299Leĝo pasintaĵon ne tuŝas
1300Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe
1301Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon
1302Lernado sen fruktoj ne restas
1303Lerneja sekreto ne iru al gazeto
1304Lernu juna, por esti saĝa maljuna
1305Lernu junavi scios maljuna
1306Lerteco sorĉon ne bezonas
1307Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna
1313Li atendas kaj plendas kaj denove atendas
1314Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo
1316Li bruligis al si la lipharojn
1317Li dentojn prunti ne bezonas
1318Li diris adiaŭ al la mondo surtera
1319Li donas peceton da pano kaj bategon per mano
1320Li el sablo vipojn tordas
1321Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto
1322Li esploris iom la fundon de la glaso
1323Li estas bravulo en sia angulo
1324Li estas en acida humoro
1325Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj
1326Li estas flamema kiel rezina ligno
1327Li estas frotita kaj polurita
1328Li estas homo sperta kaj lerta
1329Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento
1330Li estas la portreto de sia patro
1331Li estas portreto de sia patro
1332Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato
1333Li estas sia propra mastrino
1334Li estas vera hidrargo
1335Li faras princan promeson, sed ne havas speson
1336Li faris sian lastan translokiĝon
1337Li foriris kun longa nazo
1338Li forpelis siajn piedojn
1340Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj
1341Li havas ankoraŭ printempon en kapo
1342Li havas cerbon ne tro potencan
1343Li havas ĉiun horon alian moron
1344Li havas dentojn ne por parado
1345Li havas en la cerbo tro multe da herbo
1346Li havas la kapon fortike sur la kolo
1347Li havas la kapon sur ĝusta loko
1348Li havas la kapon sur la ĝusta loko
1349Li havas muŝon en la kapo
1350Li havas nek ĉelon, nek kelon
1351Li havas pli da mono ol da bezono
1352Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli
1353Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo
1354Li havas siajn kapricojn
1355Li havas truon en la manplato
1356Li havis viandon, mi havis nur ostonli havis la ĝuon, mi pagis la koston
1357Li jam estas trans montoj kaj maro
1358Li jam faras la lastan spiron
1359Li ĵus elrampis el la ova ŝelo
1360Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon
1361Li kuraĝon kolekti ne bezonas
1362Li loĝas tie, kien birdo ne flugas
1363Li mem estas patrono por sia persono
1364Li mensogas maŝine
1365Li mensogas tiel, ke la muroj krakas
1366Li minacas per fingro en la poŝo
1367Li ne elpensis la filozofian ŝtonon
1368Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj
1369Li ne enlasas puŝon en sian buŝon
1370Li ne estas el la grandaj saĝuloj
1371Li ne estas el la regimento de timuloj
1372Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn
1373Li ne havas kapon de ministro
1375Li ne toleras muŝon sur la muro
1374Li neniam venkis la alfabeton
1377Li pafis sin for
1378Li parolas sen senco kaj sen interligo
1379Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn
1381Li prenos kaj benos
1382Li pulvon ne elpensis
1383Li ripozu trankvile!
1384Li saltas gracie, kiel urso ebria
1385Li salutas profunde kaj mordas hunde
1386Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron
1387Li serĉas la venton sur la kampo
1388Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj
1389Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
1390Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto
1391Li taŭgas nek por studo, nek por ludo
1392Li tenas la nazon supren
1393Li trafis el sub pluvo en riveron
1394Li tremas kiel aŭtuna folio
1396Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo
1397Li vivas en ĝuo kaj bruo
1398Li vivas sur la tero kiel en infero
1399Li vorton en la poŝo ne serĉas
1400Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara
1308Lia animo forkuris en la pinton de la piedo
1309Lia cerbo iris promeni
1310Liaj dentoj povas festi sabaton
1311Liaj dentoj povas forgesi sian metion
1312Liaj flugiloj paraliziĝis
1315Liberulo iras, kien li deziras
1339Ligno fendita facile flamiĝas
1376Lin tuŝas nek admono, nek ordono
1380Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo
1395Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos
1401Loĝi en la fino de la mondo
1402Longa dormado ŝuldojn kreskigas
1403Longa konsidero savas de sufero
1404Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas
1405Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos
1406Ludi kun iu ludon de pugnoj
1407Ludi ventobatadon
1408Ludo aparte, kaj afero aparte
1409Luksa la vesto, sed malplena la poŝo
1410Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos
1411Lupo dormanta ŝafon ne kaptas
1412Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas
1413Lupo lupon ne manĝas
1414Lupo sopiras, al arbaro sin tiras
1415Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn