Proverboj alfabete: M

1416Maĉi kaj remaĉi
1417Magia rondo
1418Malamanto de faro estas amanto de kalendaro
1419Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila
1420Malantaŭe mizero, antaŭe malespero
1421Malaperis kiel ŝtono en maron
1422Malaperis kiel vaporo
1423Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto
1424Malbona herbo froston ne timas
1425Malbona virino diablon superas
1426Malbone kaŝita ŝteliston incitas
1427Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas
1428Malbonulon diablo ne prenas
1429Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango
1430Malfeliĉo inviton ne atendas
1432Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko
1433Malfeliĉo komuna estas malpli premanta
1434Malfeliĉo malofte venas sole
1435Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru gestonĝi tuj venas
1437Malfeliĉo venas rajde, foriras piede
1438Malfeliĉo venas sen alvoko
1436Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas
1431Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj
1439Malfermita kelo tentas al ŝtelo
1440Malgranda aspekte, sed granda intelekte
1441Malgranda birdeto, sed akra ungeto
1442Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo
1444Malgranda pezo, sed granda prezo
1443Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandajdoloron
1445Malhumileco estas kara plezuro
1446Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj
1447Malkovri antaŭ iu sian koron
1448Malnova afero en nova livero
1449Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo
1450Malpaculo
1451Malpaculon ĉiu batas
1452Malplaĉas nenio, se taksas pasio
1453Malplena sako puŝas al peko
1454Malplena sako tentas al peko
1455Malpli da havo, malpli da zorgoj
1456Malpli da posedo, malpli da tedo
1457Malpli esperu, pli konsideru
1458Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas
1459Malpurulo
1460Malriĉa kiel muso preĝeja
1461Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo
1462Malriĉeco ne estas malvirto
1463Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado
1464Malriĉulo parencojn ne havas
1465Malriĉulo rabiston ne timas
1466Malsaĝa kiel ŝtipo
1467Malsaĝo estas najbaro de mizero
1468Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas
1469Malsaĝulo de ĉiuj flankoj
1470Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon
1471Malsaĝulo en foiro estas bona akiro
1473Malsaĝulo kaj infano parolas la veron
1474Malsaĝulo kiel tamburokiu pasas, lin batas
1475Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas
1476Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas
1479Malsaĝulo ofte estas profeto
1480Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos
1481Malsaĝulo venas, komercisto festenas
1472Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'
1477Malsaĝulon favoras feliĉo
1478Malsaĝulon oni batas en la preĝejo
1482Malsanan demandu, al sana donu
1483Malsano venas rapide, foriras rigide
1484Malsata stomako orelon ne havas
1485Malsato donas spriton
1486Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas
1487Malsato ne estas frato
1488Malsato plej bone gustigas la manĝon
1489Malsatulon la fabloj ne nutros
1490Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam
1491Mankas klapo en lia kapo
1492Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon
1493Manko de oro ne estas malhonoro
1494Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra
1495Mano manon lavas
1497Mano pekis, dorso pagas
1496Manon malkvietan ĉiu muro atakas
1498Marĉandado aĉeti ne devigas
1499Marĉando aĉeti ne devigas
1500Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas
1501Maro da mizeroj
1502Mastro elbabilis, gastoj ne silentos
1503Mastro en vojoservantoj en ĝojo
1504Matena horo estas plena de oro
1505Matenas, vesperas — kaj tago malaperas
1506Matura aĝo
1507Melki kaproviron
1508Melku bovon senfine, li lakton ne donos
1509Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro
1510Mensoganto devas havi bonan memoron
1511Mensogas kiel funebra parolo
2632Mensogas kiel gazeto
2633Mensogas kiel kalendaro
1512Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj
1513Mensogo malproksimen ne kondukas
1514Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas
1517Meti trabojn sur la vojon
1515Metio lacigas, metio vivigas
1516Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas
1518Mezuri laŭ sia metro
1522Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas
1523Mi blinde pafos, eble trafos
1526Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis
1527Mi havas pri tio nek scion nek supozon
1528Mi hejme sidis, nenion vidis
1529Mi konas miajn homojn
1530Mi lavas al mi la manojn
1531Mi lin liberigis, li min saĝigis
1536Mi ne povas kapti en ĝi la sencon
1537Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton
1538Mi ne volas tion ĉi scii
1540Mi panon ne esperis, subite kuko aperis
1519Mia langomia malamiko
1521Mia loĝejo estas mia reĝejo
1520Mia loĝejomia reĝejo
1524Mielo sur lango, kaj glacio en koro
1525Mieno fiera al ludo mizera
1532Miljaroj ne povisminuto elŝovis
1539Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere
1533Minacas dento al la vento
1534Minaci per pugno en la poŝo
1535Minacoj ne mortigas
1541Miraklo inter mirakloj
1542Mizero faras lerta, mizero faras sperta
1543Mizero faras viziton, ne atendante inviton
1544Mizero havas talentan kapon
1545Mizero instruas
1546Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas
1547Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime
1548Mizero saltas, mizero haltas
1549Mizero sur mizero
1550Mola kiel vakso
1551Mono amas kalkulon
1552Mono estas reĝo, mono estas leĝo
1553Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo
1554Mono kuras al mono
1555Mono mondon regas
1556Mono monon naskas
1557Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras
1558Mono perdita, nenio perdita; honoro perdita, ĉio perdita
1559Mono plenumas ĉiujn oficojn
1560Mono publika estu fortika
1561Monto gravediĝis, muso naskiĝis
1562Montradi al si reciproke la dentojn
1563Montras parolo, kion cerbo valoras
1564Montroj kaj konsiloj estas facilaj
1565Montru moneron, ĉio fariĝos
1566Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj
1567Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj
1568Morgaŭ frue venos plue
1569Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon
1570Muele sencele
1571Muelilo haltas, muelisto eksaltas
1572Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto
1573Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas
1574Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj
1575Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
1576Multe da peno, neniom da pano
1577Multe da sprito, sed neniom da profito
1578Multe en kapo, sed nenio en poŝo
1579Multe entreprenis, sed ne multe eltenis
1580Multe komencite, malmulte plenumite
1581Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas
1582Murmuri tra la dentoj
1583Muso la katon ĉiam ofendis
1584Muso satiĝis, faruno malboniĝis