Proverbaro esperanta: Proverboj P

1848 [zam-423.01] Paca silento, ke ne blovas vento
1849 [zam-609.01] Paco al lia cindro!
1850 [zam-596.01] Pafimaltrafi
1851 [zam-41.02] Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj
1852 [zam-260.01] Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo
1853 [zam-143.02] Pagi por fremda festeno
1854 [zam-1227.01] Pagi sen partopreno por fremda festeno
1855 [zam-735.01] Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto
1856 [zam-261.02] Pagos lupo por la ŝafo
1857 [zam-1018.01] Palpi al iu la pulson
1858 [zam-406.04] Pano buŝon ne serĉas
1859 [zam-745.03] Pano estas alportita, korbo estu forĵetita
1860 [zam-1111.01] Pardonemeco superas justecon
1861 [zam-307.04] Parenc' al parenco ne malhelpas intence
1862 [zam-88.02] Parenco per Adamo
1863 [zam-452.01] Parolanto semas, aŭdanto rikoltas
1864 [zam-419.02] Paroli dolĉe en la orelon
1865 [zam-450.01] Paroli per vortoj kovritaj
1866 [zam-870.01] Paroli sensencaĵon
1867 [zam-390.07] Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo
1868 [zam-453.01] Parolo estas arĝento, oron similas silento
1869 [zam-842.01] Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj
1870 [zam-1197.01] Pasero sperta estas lerta
1871 [zam-995.07] Pasero sperta ne bezonas averton
1872 [zam-1155.03] Pasinta doloro for el memoro
1874 [zam-566.03] Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas
1875 [zam-925.02] Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj
1873 [zam-13.01] Pastron nutras preĝejo
1876 [zam-16.03] Patroj avaras, infanoj malŝparas
1877 [zam-786.02] Pecon detranĉitan al la pano ne regluu
1878 [zam-553.01] Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj
1879 [zam-557.01] Peke akirita ne estas profita
1880 [zam-84.02]
[zam-468.01]
[zam-556.02]
Pekinto pentas, kolero silentas
1881 [zam-551.02] Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro
1882 [zam-84.04] Peko malnova perdas pekecon
1883 [zam-552.01] Pekon serĉi oni ne bezonas
1885 [zam-908.01] Peli tagojn sen afero de mateno al vespero
1884 [zam-596.03] Pelis pavon, falis kavon
1886 [zam-218.01] Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro
1887 [zam-200.03] Pendonto ne dronos
1888 [zam-463.01] Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo
1889 [zam-213.01] Per bezono venas mono
1896 [zam-447.04] Per eraro ne praviĝas la faro
1898 [zam-171.02] Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero
1899 [zam-955.01] Per kio la veto?
1900 [zam-467.02] Per la kapo malsupren
1901 [zam-154.05] Per lango flatas, per mano batas
1902 [zam-1211.02] Per lerta admono alfluas la mono
1903 [zam-1126.01] Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso
1904 [zam-549.04] Per mono silento fariĝas elokvento
1905 [zam-78.01] Per mono, ne per mano punu vilaĝanon
1906 [zam-373.02]
[zam-889.01]
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu
1907 [zam-1207.02] Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro
1908 [zam-27.01] Per pacienco venas scienco
1909 [zam-511.01] Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas
1910 [zam-600.02] Per promesoj estas pavimita la infero
1911 [zam-433.01] Per tro multa varto malboniĝas la farto
1912 [zam-625.03] Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras
1913 [zam-1083.01] Per vorto ĝentila ĉio estas facila
1891 [zam-230.03] Perdi la kandelon el la kapo
1892 [zam-815.01] Perdi la kuraĝon
1893 [zam-230.01] Perdi la saĝon
1890 [zam-739.03] Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono
1894 [zam-293.01] Perdinta la kapon pri haroj ne ploras
1895 [zam-178.01] Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido
1897 [zam-1109.02] Perforta amo estas plej forta malamo
1914 [zam-274.01] Peto de barono estas ordono
1915 [zam-1230.02] Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando
1916 [zam-572.02] Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro
1917 [zam-572.01] Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu
1918 [zam-17.01] Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas
1920 [zam-83.01] Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu
1921 [zam-31.02] Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas
1919 [zam-500.02] Petron kruro doloras, Karolo ne lamas
1922 [zam-886.01] Piaj deziroj
1923 [zam-466.01] Piedo ne atentis, kapo eksentis
1924 [zam-903.02] Piki al iu la vundan lokon
1925 [zam-1230.01] Plej bona gvidilo estas la lango
1926 [zam-331.02] Plej bona kuracisto estas la tempo
1927 [zam-456.01] Plej bona sprito estas silento
1928 [zam-242.01]
[zam-1215.03]
Plej bone ridas, kiu laste ridas
1929 [zam-14.02] Plej certa laborolaboro per oro
1930 [zam-212.02] Plej danĝera malsano estas manko de saĝo
1931 [zam-601.01] Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso
1932 [zam-6.03]
[zam-356.02]
Plej granda potenco kuŝas en la komenco
1933 [zam-689.06] Plej juna katido musojn jam pelas
1934 [zam-323.02]
[zam-698.01]
Plej kruela estas redono por farita bono
1935 [zam-303.03] Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo
1936 [zam-386.04] Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
1937 [zam-1140.02] Plena estas la infero de promesitaj aferoj
1938 [zam-157.01]
[zam-593.06]
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno
1939 [zam-409.02] Plena kaso ŝteliston altiras
1940 [zam-549.05] Plena sako ĉiun mastron al vi klinos
1941 [zam-477.02] Plena stomako laŭdas la faston
1942 [zam-67.02] Plenblovi la lipojn
1943 [zam-507.05] Plendoj stomakon ne plenigas
1944 [zam-847.05] Plenumiĝis la tasko per granda fiasko
1945 [zam-745.02] Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
1946 [zam-1105.03] Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
1947 [zam-89.01] Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima
1948 [zam-89.02] Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
1949 [zam-301.02] Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa
1950 [zam-229.01] Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
1951 [zam-1105.01] Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno
1952 [zam-1105.02] Pli bona estas io, ol nenio
1954 [zam-1202.03] Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu"
1955 [zam-754.02] Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa
1956 [zam-809.02] Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko
1957 [zam-710.01] Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro
1958 [zam-711.01] Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
1959 [zam-102.02] Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo
1960 [zam-19.02]
[zam-56.01]
[zam-482.01]
[zam-871.01]
Pli bona io ol nenio
1961 [zam-301.01] Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero
1962 [zam-266.01] Pli bona pano sen butero, ol kuko sen libero
1963 [zam-229.03] Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco
1964 [zam-229.02] Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro
1953 [zam-99.03] Pli bona — estas malamiko de bona
1965 [zam-939.01] Pli bone estas enviigi, ol kompatigi
1966 [zam-754.01] Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
1967 [zam-937.01] Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon
1968 [zam-1149.01] Pli bone estas sensale, ol tro sale
1969 [zam-778.01]
[zam-939.02]
Pli bone estas ŝviti, ol tremi
1970 [zam-448.01] Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi
1971 [zam-1154.01] Pli bone malfrue, ol neniam
1972 [zam-56.02] Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi
1973 [zam-983.02] Pli bone ne fari, ol erari
1974 [zam-455.04] Pli bone ne sali, ol sali tro multe
1976 [zam-548.01] Pli da bruo, ol da faro
1977 [zam-648.02] Pli da havo, pli da klopodoj
1978 [zam-687.03] Pli da infanoj, pli da beno
1979 [zam-687.02] Pli da infanoj, pli da manoj
1980 [zam-648.01] Pli da mono, pli da zorgo
1981 [zam-622.02] Pli da okuloj, pli da certeco
1982 [zam-475.02] Pli efike ol bato pelas malsato
1983 [zam-1029.01] Pli facile estas eviti ol spiti
1984 [zam-983.01] Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
1985 [zam-750.02] Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
1986 [zam-932.01] Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
1987 [zam-1029.02] Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
1988 [zam-667.01] Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon
1989 [zam-781.11] Pli facile estas regi ol agi
1990 [zam-750.01] Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri
1991 [zam-594.01] Pli feliĉa estas donanto ol prenanto
1992 [zam-1114.01] Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata
1993 [zam-301.03] Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
1994 [zam-812.04] Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo
1995 [zam-349.02] Pli kara estas kap' al ĉapo
1996 [zam-792.03] Pli kara estas kapo ol ĉapo
1997 [zam-90.03] Pli kara kapo ol ĉapo
1998 [zam-764.01] Pli kostas la sako, ol la tuta pako
1999 [zam-900.01] Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro
2000 [zam-841.01] Pli valoras faro nenia, ol faro malbona
2001 [zam-1112.01] Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento
2002 [zam-1078.10] Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo
2003 [zam-717.01] Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito
2004 [zam-1148.01] Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto
2005 [zam-754.03] Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
2006 [zam-792.02]
[zam-90.01]
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo
2007 [zam-841.02] Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco
2008 [zam-763.03] Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo
2009 [zam-589.01] Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita
2010 [zam-1174.01] Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
1975 [zam-702.01] Plibono estas malamiko de bono
2011 [zam-251.02] Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas
2012 [zam-191.02] Plumo ne sentas, papero silentas
2013 [zam-22.01] Pluvo en Aprilopor la tero utilo
2014 [zam-1139.01] Popola kutimo havas valoron de leĝo
2015 [zam-436.01] Popolo diras, Dio diras
2016 [zam-790.01] Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima
2017 [zam-790.02] Por amiko komplezo neniam estas tro peza
2018 [zam-261.04] Por ĉiu ago venas la tempo de pago
2019 [zam-287.01] Por ĉiu ago venos tempo de pago
2020 [zam-860.01] Por ĉiu faro estas horo
2021 [zam-1076.06] Por ĉiu plezuro devas esti mezuro
2022 [zam-1117.01] Por ebriulo ne ekzistas danĝero
2023 [zam-821.02] Por fremda koro ne ekzistas esploro
2024 [zam-532.02] Por gasto ne petita mankas kulero
2025 [zam-1089.02] Por glate mensogi, oni spriton bezonas
2026 [zam-476.03] Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas
2027 [zam-74.03] Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
2028 [zam-1095.01] Por kapti ezokon, bongustigu la hokon
2029 [zam-14.03] Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo
2030 [zam-772.02] Por li la muso ne estas sen felo
2031 [zam-146.01] Por longa malsano kurac' estas vana
2032 [zam-532.03]
[zam-882.05]
Por malfrua gasto restas nur osto
2033 [zam-442.03]
[zam-807.01]
Por malsaĝulo bastonopor saĝulo leciono
2034 [zam-496.03] Por malsanulo forto, por kokido la morto
2035 [zam-663.01] Por mia mono mi ankaŭ estas barono
2036 [zam-1123.01] Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
2037 [zam-592.01] Por nenio oni faras nenion
2038 [zam-1078.11] Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas
2039 [zam-836.03] Por parolo delira ne ekzistas rediro
2040 [zam-357.03] Por patrino ne ekzistas infano malbela
2041 [zam-47.02]
[zam-450.05]
[zam-779.03]
Por Paŭlo sperto, por Petro averto
2042 [zam-555.01] Por peko senkonscia puno nenia
2043 [zam-315.03] Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu
2044 [zam-96.04] Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera
2045 [zam-1042.01] Por regna speso ne ekzistas forgeso
2046 [zam-19.01] Por riĉulo fastopor malriĉulo festo
2047 [zam-442.02] Por saĝulo sufiĉas aludo
2048 [zam-549.01] Por sia oro ĉiu estas sinjoro
2049 [zam-386.05] Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno
2051 [zam-217.03] Por ŝafo tondita Dio venton moderigas
2050 [zam-74.02] Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston
2052 [zam-496.02] Por unufesteno, por aliaĉagreno
2053 [zam-327.02] Por vendisto mensogo estas necesa apogo
2054 [zam-323.04] Por via bono vin regalas bastono
2055 [zam-836.02] Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela
2056 [zam-520.01]
[zam-584.01]
Post alkutimiĝo doloras disiĝo
2057 [zam-21.02] Post brua vento subita silento
2058 [zam-584.04] Post dolĉa vino restas acida vinagro
2059 [zam-244.03] Post domaĝo venas saĝo
2060 [zam-969.06] Post dorma trankvilo venas bona konsilo
2061 [zam-397.01] Post kolero venas favoro
2062 [zam-556.04] Post konfeso venas forgeso
2063 [zam-719.05] Post la batalo preĝo ne helpas
2064 [zam-992.04] Post la falo oni fariĝas singarda
2065 [zam-393.10] Post la fasto venas festo
2066 [zam-719.04] Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj
2067 [zam-1160.01] Post mia malapero renversiĝu la tero
2068 [zam-614.02] Post morto kuracilo jam estas sen utilo
2069 [zam-969.05] Post nokta ripozo helpas la muzo
2070 [zam-27.02] Post sufero venas prospero
2071 [zam-397.02]
[zam-542.03]
Post vetero malbela lumas suno plej hela
2072 [zam-967.02] Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas
2073 [zam-257.02] Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono
2074 [zam-759.02]
[zam-862.02]
Prave li ricevas
2075 [zam-759.03]
[zam-862.03]
Prave punite laŭmerite
2076 [zam-443.01] Prediki al surduloj
2077 [zam-93.01] Preĝejo proksima, sed Dio malproksima
2078 [zam-122.02] Preĝon faru, sed farunon preparu
2079 [zam-1055.01] Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
2080 [zam-1113.01] Preĝu kore kaj laboru fervore
2081 [zam-1017.01] Preni iun sur la dentojn
2082 [zam-1058.01] Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas
2083 [zam-1084.01] Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru
2084 [zam-262.02] Pri gustoj oni disputi ne devas
2085 [zam-707.01] Pri havo najbara oni estas malavara
2086 [zam-857.05] Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
2087 [zam-846.01] Pri kio estas la afero?
2089 [zam-92.01]
[zam-278.01]
[zam-586.01]
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte
2091 [zam-224.02] Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo
2088 [zam-997.01] Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta
2090 [zam-186.03] Pri lando malproksima estas bone mensogi
2092 [zam-706.02]
[zam-956.03]
Pri nenio oni povas ĵuri
2095 [zam-1201.01] Pri propra afero neniu juĝas libere
2096 [zam-193.01] Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas
2093 [zam-240.02] Printempo semas, aŭtuno rikoltas
2094 [zam-602.04] Pripensu malrapide kaj agu decide
2097 [zam-771.02] Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon
2098 [zam-259.02]
[zam-346.01]
[zam-767.01]
[zam-961.02]
Pro eraro ne praviĝas la faro
2100 [zam-490.02] Pro homo fiera ĝojas infero
2101 [zam-465.01] Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj
2102 [zam-1037.03] Pro karta preno perdiĝis bieno
2105 [zam-400.01] Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj
2110 [zam-254.01]
[zam-671.01]
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas
2111 [zam-1037.02] Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela
2121 [zam-1184.02] Pro vorta ludo li patron ne domaĝas
2122 [zam-1184.03] Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko
2099 [zam-1032.02] Profiton celu, sed aliajn ne pelu
2103 [zam-334.04]
[zam-850.02]
Prokrastita ne estas perdita
2104 [zam-91.02] Proksima kubuto, sed ne por la buŝo
2106 [zam-488.01]
[zam-567.03]
Promesi orajn montojn
2107 [zam-1140.01] Promesita trezoro estas sen valoro
2108 [zam-1202.02] Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa
2109 [zam-601.03]
[zam-1202.04]
Promeso ne satigas
2112 [zam-90.04] Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri
2113 [zam-1061.01] Propeka kapro
2116 [zam-783.01] Propra opinio ne estas leĝo por alia
2117 [zam-140.02] Propra suferoplej granda sur tero
2118 [zam-1224.02] Propra supo brogas, fremda allogas
2119 [zam-299.01] Propra volo ordonon superas
2114 [zam-252.05] Propran ĝibon neniu vidas
2115 [zam-1178.01] Propran vangon neniu batas
2120 [zam-1159.01] Proverbo estas sperto, proverbo estas averto
2123 [zam-174.03]
[zam-739.01]
Prunto amikon forpelas
2124 [zam-1111.02] Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas
2125 [zam-699.02] Pura ĉielo fulmon ne timas
2126 [zam-699.03] Pura konscienco estas plej granda potenco
2127 [zam-323.05] Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo